Bild
Studenter spelar musik på scen
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till kandidat världsmusik

Denna information gäller för antagning till konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning världsmusik. Nästa gång du kan söka till programmet är 1 december 2022 – 16 januari 2023. Studiestart hösten 2023. OBS programmet ges på engelska från och med 2023.

Antagningsprov

Följande gäller för studiestart höstterminen 2023. 

Antagningsproven är indelat i två omgångar. Prov 1 är på distans. Prov 2 är på plats på Högskolan för scen och musik (Eklandagatan 86, Göteborg). Om man inte har möjlighet att göra provet fysiskt på plats, kan det göras på distans via SlideRoom och Zoom.

Våren 2023 kommer första provet (prov 1) att ske digitalt. För genomfört prov laddar du upp videofilmer där du spelar/sjunger, antingen solo eller med komp av en eller flera medmusikanter. Minst ett av styckena i prov 1 ska vara solo. Se under rubriken Instruktioner och kriterier för videofilm

Om du blir godkänd i prov 1 så kallas du till prov 2, som genomförs på plats på Högskolan för scen och musik eller via SlideRoom och Zoom.

Prov 1: Digitala inspelningar

 • Du ska framföra 3–5 valfria stycken varav minst ett ska vara solo.
 • Den sammanlagda tiden av dina filmer får inte överstiga 15 minuter.
 • Du ska visa genreförtrogenhet, teknisk förmåga samt visa förmåga att musikaliskt gestalta. Om du spelar tillsammans med en ackompanjatör bedöms även din kommunikativa förmåga.
 • Du behöver inte visa upp en genremässig bredd, utan du kan välja musik från samma stil/genre om du vill. Inom den stilen/genren får du gärna visa upp en bredd både repertoarmässigt (med avseende på till exempel karaktär, taktarter, tempi och tonarter/modus), och vad gäller dina tekniska färdigheter.

Prov 2: På plats eller på distans

Provet genomförs på plats på Högskolan för scen och musik (Eklandagatan 86 i Göteborg). Om du inte har möjlighet att delta fysiskt finns möjlighet att göra provet på distans via SlideRoom och Zoom. Instruktioner för prov 2 skickas tillsammans med kallelsen via e-post i februari.

Instruktioner och kriterier för videofilmer.

Dina arbetsprov skickar du in via SlideRoom. Du skapar själv ett nytt konto i SlideRoom med din e-postadress och valfritt lösenord.

För att videoinspelningarna ska bli godkända som underlag för bedömning krävs att du som sökande följer nedanstående instruktioner:

 • Läs noga igenom provinformationen till det program och instrument du söker för att veta vad du behöver ladda upp.
 • Inled dina filmer med att presentera dig. Du ska också tydligt berätta vilket stycke du kommer att framföra på inspelningen. För att filmerna ska anses giltiga ska ditt ansikte och dina händer synas hela tiden.
 • Framför ett (1) stycke/provmoment per film. Varje film får vara max 6 minuter lång och ska genomföras i obruten tagning. Inga klipp eller andra tekniska editeringar är tillåtna. Den totala speltiden för dina filmer får inte överstiga 15 minuter.
 • Tänk på att göra ljudtest med din filmutrustning innan du spelar in. Ljudet ska vara av god kvalitet utan för mycket rumsakustik samt utan distorsion och brus.
 • Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.
 • Inspelningarna ska laddas upp i något av följande tillåtna filformat: MP4 eller MOV. Andra filformat är ej tillåtna.
 • Tänk på att det kan vara många som laddar upp filmer de sista dagarna av ansökningstiden, och då kan servrarna vara hårt belastade. Om dina filmer inte är inne när deadline passeras är ditt prov ogiltigt, så se till att inte vänta till sista dagen/dagarna med att ladda upp, om du vill vara säker på att få in dina filmer i tid.

Om instruktionerna inte följs eller videofilerna på något sätt upplevs ha modifierats kan dina inskickade arbetsprover komma att bedömas som ogiltiga.