Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Studenter spelar musik på scen
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till kandidat världsmusik

Denna information gäller för antagning till konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning världsmusik.

Antagningsprov

Observera: På grund av den pågående Covid-19-pandemin tvingas vi anpassa våra antagningsprov enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa rekommendationer kan förändras med kort varsel vilket innebär att proven kan behöva anpassas ytterligare. Eventuella ändringar publiceras på denna sida. Vid ändringar meddelar vi dig också via mailadressen som du anger vid anmälan. 

Följande gäller för studiestart höstterminen 2021.

Ansökan är öppen 1 dec 2020 - 15 jan 2021

Provet är indelat i två omgångar, där en är digital och en genomförs på plats på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Om restriktioner i samband med pandemin gör att vi måste ställa om även omgång 2 till distanssökningar så meddelas det här på denna sida. De digitala inspelningarna i provomgång 1 ska vara insända senast 25 jan 2021. Senast 12 feb 2021 får du veta om du gått vidare till provomgång 2 och 3 (alla som går vidare kallas till både 2 och 3).

Våren 2021 kommer första omgången (prov 1) att ske digitalt. För genomfört prov laddar du upp videofilmer där du spelar/sjunger, antingen solo eller med komp av en eller flera medmusikanter. Minst ett av styckena i omgång 1 ska vara solo. Se instruktioner och kriterier för videofilm nedan.

Om du blir godkänd i prov 1 så kallas du till omgång 2, prov 2 och 3, som genomförs på Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Omgång 1 - Prov 1: Digitala inspelningar

• Du ska sjunga eller spela 3–5 valfria stycken.

• Den sammanlagda tiden av dina filmer får inte överstiga 15 minuter.

• Du ska visa genreförtrogenhet, teknisk förmåga (och kommunikativ förmåga om du spelar tillsammans med en ackompanjatör) samt visa förmåga att musikaliskt gestalta.

• Du behöver inte visa upp en genremässig bredd, utan du kan med fördel välja musik från samma stil/genre. Inom den stilen/genren får du gärna visa upp en bredd både repertoarmässigt (med avseende på t.ex. karaktär, taktarter, tempi och tonarter/modus), och vad gäller dina tekniska färdigheter.

Omgång 2, (prov 2 och 3), vidaregående prov som genomförs på Högskolan för scen och musik i Göteborg

Omgång 2 – Prov 2: Huvudinstrumentprov, gehör och notläsning

• Gehör komp/stämspel: Du ska spela/sjunga ett komp eller en 2:a-stämma till en melodi som du får höra vid provtillfället.

• Gehör rytm: Provet innebär att du får ett antal rytmer spelade/klappade för dig. Därefter ska du klappa eller spela dem på ditt instrument.

• Du ska spela/sjunga en enklare låt a prima vista (direkt från notbladet).

• Provets längd: 10 minuter.

Omgång 2 – Prov 3: Ensembleprov

• Du kommer att ingå i en ensemble där vi vill se din förmåga att fungera som ensemblemusiker. Du får lära dig en låt på gehör som du sedan ska spela tillsammans med en kompgrupp. Provet kommer att innehålla såväl gehörsmässiga som improvisatoriska moment.

• Provet avslutas med en kort intervju.

• Provets längd: 15 minuter.

 

Instruktioner och kriterier för videofilmer.

För att videoinspelningarna ska bli godkända som underlag för bedömning krävs att du som sökande följer nedanstående instruktioner:

• Läs noga igenom provinformationen till det program och instrument du söker för att veta vad du behöver ladda upp.

• Inled dina filmer med att presentera dig. Du ska också tydligt berätta vilket stycke du kommer att framföra på inspelningen. För att filmerna ska anses giltiga ska ditt ansikte och dina händer synas hela tiden.

• Framför ett (1) stycke/provmoment per film. Varje film får vara max 6 minuter lång och ska genomföras i obruten tagning. Inga klipp eller andra tekniska editeringar är tillåtna. Den totala speltiden för dina filmer får inte överstiga 15 minuter.

• Tänk på att göra ljudtest med din filmutrustning innan du spelar in. Ljudet ska vara av god kvalitet utan för mycket rumsakustik samt utan distorsion och brus. Ett tips är att använda ett headset med bra mick inkopplat i telefonen om telefonkamera är det enda du har att spela in med.

• Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.

• Inspelningarna ska laddas upp i något av följande tillåtna filformat: MP4 eller MOV. Andra filformat är ej tillåtna.

• Tänk på att det kan vara många som laddar upp filmer de sista dagarna av ansökningstiden, och då kan servrarna vara hårt belastade. Om dina filmer inte är inne när deadline passeras är ditt prov ogiltigt, så se till att inte vänta till sista dagen/dagarna med att ladda upp, om du vill vara säker på att få in dina filmer i tid.

Om instruktionerna inte följs eller videofilerna på något sätt upplevs ha modifierats kan dina inskickade arbetsprover komma att bedömas som ogiltiga.

Alternativa lokaler

Under de kommande åren väntar stora förändringar på Högskolan för scen och musik. Delar av vårt hus Artisten kommer att renoveras, och andra delar kommer enligt ett förslag att rivas för att göra plats för ett helt nytt hus som ska rymma både vår verksamhet och HDK-Valands. Det betyder att hela den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet snart skulle finnas samlad intill Götaplatsen. Beslut fattas av rektor och dekan vid årsskiftet 2020–2021. 

Denna byggprojekt innebär att Högskolan för scen och musik flyttar sin verksamhet till flera olika lokaler. Dessa lokaler kommer med enstaka undantag alla ligga i centrala Göteborg och vara särskilt anpassade till verksamheten. Detta för att vi inte ska störas av byggarbetet. Utflytt beräknas ske sommaren 2022. Det betyder att du som planerar att studera vid Högskolan för scen och musik höstterminen 2022 kommer att inleda dina studier i andra lokaler än Artisten.

Vi kommer flytta tillbaka till det nya huset under flera etapper, planerade till sommaren 2024, 2025 och 2026.

Mer information under rubriken "Vi bygger för framtiden".