Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Studenter spelar musik på scen
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till kandidat världsmusik

Denna information gäller för antagning till konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning världsmusik.

Antagningsprov

(följande gäller för studiestart höstterminen 2020)

Provet är indelat i tre omgångar.
De som av juryn blir godkända i omgång 1a får genomföra 1b.
De som blir godkända i omgång 1b får genomföra omgång 2.

Omgång 1a: Huvudinstrumentprov

 • Du ska spela/sjunga 2–3 valfria stycken, totalt max 8 minuter. Minst en av låtarna ska framföras solo. Du har möjlighet att ta med en egen ackompanjatör/medmusiker på provet. Om du vill ha ackompanjemang ordnat av skolan ska i så fall noter och inspelning skickas till Högskolan för scen och musik senast två veckor före antagningsprovet dvs 10 februari 2020 - se postadress
 • Du ska visa genreförtrogenhet, teknisk och kommunikativ förmåga och visa förmåga att musikaliskt gestalta. Du behöver inte visa upp en genremässig bredd utan du kan med fördel välja musik från samma stil/genre. Inom den stilen/genren får du gärna visa upp en bredd både repertoarmässigt (med avseende på t.ex. karaktär, taktarter, tempi och tonarter/modus), och vad gäller ditt tekniska register.
 • Provets totala längd: 10 minuter. 

Omgång 1b: Huvudinstrumentprov, gehör och notläsning

 • Gehör komp/stämspel: Du ska spela/sjunga ett komp eller en 2:a-stämma till en melodi som du får höra vid provtillfället.
 • Gehör rytm: Provet innebär att du får ett antal rytmer spelade/klappade för dig. Därefter ska du klappa eller spela dem på ditt instrument.
 • Du ska spela/sjunga en enklare låt a prima vista (direkt från notbladet).
 • Provets längd: 10 minuter.

Omgång 2: Ensembleprov

 • Du kommer att ingå i en ensemble där vi vill se din förmåga att fungera som ensemblemusiker. Du får lära dig en låt på gehör som du sedan ska spela tillsammans med en kompgrupp. Provet kommer att innehålla såväl gehörsmässiga som improvisatoriska moment.
 • Provet avslutas med en kort intervju.
 • Provets längd: 15 minuter.

Lokalt prov i gehör och teori

De som går vidare till omgång 2 ska även göra ett skriftligt prov i gehör och teori. Där ska du

 • visa grundläggande kunskaper i musiklära
 • visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel
 • visa grundläggande färdigheter i harmonilära och ackordanalys

Postadress: 

Utbildningsexpeditionen
Högskolan för scen och musik
Box 210
405 30 GÖTEBORG

Skriv tydligt ditt namn, sökt utbildning och instrument på både noterna och kuvertet. T.ex: Anna Andersson, kandidat världsmusik, fiol, kompnoter.