Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Studenter spelar musik på scen
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till kandidat världsmusik

Denna information gäller för antagning till konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning världsmusik.

Antagningsprov

Följande gäller för studiestart höstterminen 2022.

Provet är indelat i två omgångar, där en är digital och en genomförs på plats på Högskolan för scen och musik i Göteborg. De digitala inspelningarna i provomgång 1 ska vara insända i Slideroom senast 25 jan 2022. Senast 11 feb 2022 får du veta om du gått vidare till provomgång 2.

Våren 2022 kommer första omgången (prov 1) att ske digitalt. För genomfört prov laddar du upp videofilmer där du spelar/sjunger, antingen solo eller med komp av en eller flera medmusikanter. Minst ett av styckena i omgång 1 ska vara solo. Se instruktioner och kriterier för videofilm nedan.

Om du blir godkänd i prov 1 så kallas du till provomgång 2, som genomförs på Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Provomgång 1: Digitala inspelningar

 • Du ska sjunga eller framföra 3–5 valfria stycken varav minst ett ska vara solo.
 • Den sammanlagda tiden av dina filmer får inte överstiga 15 minuter.
 • Du ska visa genreförtrogenhet, teknisk förmåga (och kommunikativ förmåga om du spelar tillsammans med en ackompanjatör) samt visa förmåga att musikaliskt gestalta.
 • Du behöver inte visa upp en genremässig bredd, utan du kan med fördel välja musik från samma stil/genre. Inom den stilen/genren får du gärna visa upp en bredd både repertoarmässigt (med avseende på t.ex. karaktär, taktarter, tempi och tonarter/modus), och vad gäller dina tekniska färdigheter.

Provomgång 2: På plats

Provomgång 2 består av rytm-, gehör- och ensembleprov. Dessutom ingår ett teoriprov och ett a vista-prov som båda är diagnostiska, det vill säga icke utslagsgivande. Mer information om provomgång 2 skickas ut i samband med kallelse senast 11 februari. 

Instruktioner och kriterier för videofilmer.

För att videoinspelningarna ska bli godkända som underlag för bedömning krävs att du som sökande följer nedanstående instruktioner:

 • Läs noga igenom provinformationen till det program och instrument du söker för att veta vad du behöver ladda upp.
 • Inled dina filmer med att presentera dig. Du ska också tydligt berätta vilket stycke du kommer att framföra på inspelningen. För att filmerna ska anses giltiga ska ditt ansikte och dina händer synas hela tiden.
 • Framför ett (1) stycke/provmoment per film. Varje film får vara max 6 minuter lång och ska genomföras i obruten tagning. Inga klipp eller andra tekniska editeringar är tillåtna. Den totala speltiden för dina filmer får inte överstiga 15 minuter.
 • Tänk på att göra ljudtest med din filmutrustning innan du spelar in. Ljudet ska vara av god kvalitet utan för mycket rumsakustik samt utan distorsion och brus. Ett tips är att använda ett headset med bra mick inkopplat i telefonen om telefonkamera är det enda du har att spela in med.
 • Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.
 • Inspelningarna ska laddas upp i något av följande tillåtna filformat: MP4 eller MOV. Andra filformat är ej tillåtna.
 • Tänk på att det kan vara många som laddar upp filmer de sista dagarna av ansökningstiden, och då kan servrarna vara hårt belastade. Om dina filmer inte är inne när deadline passeras är ditt prov ogiltigt, så se till att inte vänta till sista dagen/dagarna med att ladda upp, om du vill vara säker på att få in dina filmer i tid.

Om instruktionerna inte följs eller videofilerna på något sätt upplevs ha modifierats kan dina inskickade arbetsprover komma att bedömas som ogiltiga.

Video (3:24)
Körprojekt september 2020