Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sök till kandidat i fri konst

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt kandidatprogram i fri konst med start hösten 2021

Arbetsprovsinstruktioner

Ditt arbetsprov till kandidatprogrammet i fri konst ska innehålla en portfolio och en text.

1. Portfolio med dokumentation av minst sex och som mest åtta konstnärliga verk.

 • Din portfolio är en viktig del av din ansökan till utbildningen och ska innehålla dokumentation av dina senaste konstnärliga verk. Tänk på att dokumentationen ska presentera dina verk på bästa möjliga sätt.
 • Ansökan kan göras på svenska, norska eller danska.
 • Dokumentationen kan bestå av bild, ljud, text eller film.
 • Det sammanlagda film- och ljudmaterialet i din portfolio får vara högst 15 minuter. Om materialet är längre än detta ska du ange vilka minuter vi ska titta på. 
 • Inkludera information som du anser är viktig för urvalsgruppens arbete, till exempel storlek, teknik, material samt en kort beskrivning av processen och/eller sammanhanget.
 • Notera att du behöver ange att dina arbeten refererar till traditioner eller annat som inte är allmänt kända, och som juryn behöver veta för att förstå ditt arbete. Det kan röra sig om allt ifrån symbolik, matlagningstraditioner, myter och sägner, vetenskapliga rön, subkulturer eller annat som juryn rimligen inte kan förväntas känna till.
 • Ange även om fotografier eller filmat material är verk i sig eller om de är dokumentationer av exempelvis performance eller installationer.
 • Observera att dina arbetsprover inte ska innehålla mer än vad som beskrivs ovan då vi inte har möjlighet att gå igenom ett mer omfattande material. 
   

2. En text där du kort motiverar varför du vill gå utbildningen och där du beskriver din konstnärliga bakgrund och ditt konstnärliga arbete. Texten får vara högst en A4-sida.

Din ansökan måste vara anonym. Vänligen inkludera inte ditt namn eller några personuppgifter i din ansökan.

Bedömning av arbetsprov

Juryn tittar på din portfolio och din text och gör en helhetsbedömning utifrån följande kriterier:

 1. Gestaltande förmåga – arbetsproven rymmer en frågeställning, undersökning, egna idéer och avsikter.
 2. Kunskap om teknik och material – att det finns ett samband mellan vad du vill göra och hur du har gjort det.
 3. Medvetenhet – kunskap och intresse för kultur- eller samhällsfrågor, teoretiska eller kuratoriella idéer relevanta för det konstnärliga arbetet.

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom: https://applyartsgu.slideroom.eu.

SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material minst 24 timmar före deadline. Det tar tid att ladda upp filer och det är ditt ansvar att slutföra din ansökan i tid.

OBS! Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt.

För mer information om SlideRoom, se: Om SlideRoom.  

Grundläggande behörighet

Se till att dina tidigare meriter som styrker grundläggande behörighet finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet gör du detta på dina sidor på antagning.se.

För mer information, klicka här.  

Om du har en utländsk grund/gymnasieutbildning behöver du ladda upp betyg och rätt dokument som visar att du är behörig till de utbildningar du sökt. Alla dokument laddas upp via dina sidor på antagning.se.

För mer information om utländska betyg, se: https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/utlandsk-gymnasieutbildning/

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.

Urval och antagning

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör. 

Ett antal sökande kommer att bli kallade till intervju. Intervjuerna kommer under våren 2021 hållas online. Meddelande om du har gått vidare till intervju eller inte skickas via e-post till den e-postadress du har uppgett på antagning.se.

Din behörighet bedöms separat från ditt arbetsprov. Sökande som inte har grundläggande behörighet kan beviljas undantag om institutionen bedömer att den sökande visar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla förkunskapskravet. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom nedanstående:

 • annan relevant utbildning
 • relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet
 • relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor
   

Viktiga datum

22 januari 2021: Ansökningsperioden öppnar

1 mars 2021: Sista dag att ansöka till programmet på www.antagning.se

8 mars 2021: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom  

15 mars 2021: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

15 mars 2021: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse

Mars/april 2021: Meddelande om du har gått vidare till intervju skickas ut. Den skickas till den e-postadress som du har uppgett på antagning.se

April 2021: Intervjuer genomförs

April 2021: Din behörighet granskas

6 maj 2021: Antagningsbesked publiceras på www.antagning.se

OBS. Du går sista terminen på gymnasiet ansöker som vanligt på www.antagning.se. Om du går vidare till intervju så ska du ladda upp ett intyg på antagning.se.om att du studerar på sista terminen. Kontakta din gymnasieskola för intyg.