Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sök till kandidat i foto

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt kandidatprogram i foto, med start HT 2021.

Arbetsprovsinstruktioner

Ditt arbetsprov till kandidatprogrammet i fotografi ska innehålla:

 1. 5–7 egna fotografiska arbeten. Ett arbete kan till exempel bestå av en eller flera bilder eller rörliga bilder.
   
 2. En (1) text som:
 • berättar om dina ansökningsbilder
 • beskriver varför du tycker att det är intressant att arbeta med fotografi
 • funderar över varför du vill studera fotografi på HDK-Valand
 • nämner några fotografiska förebilder

Texten ska vara mellan 250 och 300 ord (max 2 000 tecken inkl blanksteg). Det går bra att skriva på svenska, norska eller danska.  

Din ansökan måste vara anonym. Vänligen inkludera inte ditt namn eller några personuppgifter i din ansökan.

Bedömning av arbetsprov

 • Tekniska och praktiska färdigheter
 • Förmåga till eget utryck
 • Kunskaper om, och relation till, ämnet och dess kontexter
 • Öppenhet för att pröva andra förhållningssätt och metoder inom den egna praktiken
 • Vilja att engagera sig i kritiskt tänkande om den egna och andras konst

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom: https://applyartsgu.slideroom.eu.

SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material minst 24 timmar före deadline. Det tar tid att ladda upp filer och det är ditt ansvar att slutföra din ansökan i tid.

OBS! Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt.

För mer information om SlideRoom, se: Om SlideRoom.  

Grundläggande behörighet

Se till att dina tidigare meriter som styrker grundläggande behörighet finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet gör du detta på dina sidor på antagning.se.

För mer information, klicka här.  

Om du har en utländsk grund/gymnasieutbildning behöver du ladda upp betyg och rätt dokument som visar att du är behörig till de utbildningar du sökt. Alla dokument laddas upp via dina sidor på antagning.se.

För mer information om utländska betyg, se: https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/utlandsk-gymnasieutbildning/

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.

Urval och antagning

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör. 

Ett antal sökande kommer att bli kallade till intervju. Intervjuerna kommer under våren 2021 hållas online. Meddelande om du har gått vidare till intervju eller inte skickas via e-post till den e-postadress du har uppgett på antagning.se.

Din behörighet bedöms separat från ditt arbetsprov. Sökande som inte har grundläggande behörighet kan beviljas undantag om institutionen bedömer att den sökande visar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla förkunskapskravet. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom nedanstående:

• annan relevant utbildning

• relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet

• relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor
 

Viktiga datum

22 januari 2021: Ansökningsperioden öppnar

1 mars 2021: Sista dag att ansöka till programmet på www.antagning.se

8 mars 2021: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom  

15 mars 2021: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

15 mars 2021: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse

Mars/april 2021: Meddelande om du har gått vidare till intervju skickas ut. Den skickas till den e-postadress som du har uppgett på antagning.se

April 2021: Intervjuer genomförs

April 2021: Din behörighet granskas

6 maj 2021: Antagningsbesked publiceras på www.antagning.se

OBS. Du går sista terminen på gymnasiet ansöker som vanligt på www.antagning.se. Om du går vidare till intervju så ska du ladda upp ett intyg på antagning.se.om att du studerar på sista terminen. Kontakta din gymnasieskola för intyg.