Image
Studenter som tittar på ett fotografi
Photo: Natalie Greppi
Breadcrumb

Sök till konstnärligt kandidatprogram i fotografi

Informationen på denna sida gäller ansökan till höstterminen 2024.

Arbetsprovsinstruktioner

Ditt arbetsprov till kandidatprogrammet i fotografi ska innehålla:

 1. 5–7 egna fotografiska arbeten. Ett arbete kan till exempel bestå av en eller flera bilder eller rörliga bilder.
   
 2. En (1) text som:
 • berättar om dina ansökningsbilder
 • beskriver varför du tycker att det är intressant att arbeta med fotografi
 • funderar över varför du vill studera fotografi på just HDK-Valand
 • nämner några fotografiska förebilder

Texten ska vara max 2 000 tecken inklusive blanksteg. Det går bra att skriva på svenska, norska eller danska.  

Alla delar i din ansökan ska vara anonyma. Ta inte med ditt namn, adress eller andra personuppgifter i materialet.

Navigate to video: Lär känna de konstnärliga utbildningarna – följ med en student
Video (01:00)
Lär känna de konstnärliga utbildningarna – följ med en student
Photo: Natalie Greppi

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom. SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material minst 24 timmar före deadline. Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt.
 

Bedömning av arbetsprov

 • Tekniska och praktiska färdigheter
 • Förmåga till eget uttryck
 • Kunskaper om, och relation till, ämnet och dess kontexter
 • Öppenhet för att pröva andra förhållningssätt och metoder inom den egna praktiken
 • Vilja att engagera sig i kritiskt tänkande om den egna och andras konst

Behörighet och urval 

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör.   

Ett antal sökande kommer att bli kallade till intervju. Meddelande om du har gått vidare till intervju eller inte skickas via e-post till den e-postadress du har uppgett på antagning.se.

Grundläggande behörighet

Se till att dina tidigare meriter som styrker grundläggande behörighet finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet gör du detta på “mina sidor” på antagning.se.

För mer information, se ladda upp rätt papper.

Om du har en utländsk grund/gymnasieutbildning behöver du ladda upp betyg och rätt dokument som visar att du är behörig till de utbildningar du sökt. Alla dokument laddas upp via “mina sidor” på antagning.se.

För mer information om utländska betyg, se utländsk gymnasieutbildning.

Om du som går sista terminen på gymnasiet eller Komvux går vidare till intervju, ska du ladda upp ett intyg på antagning.se om att du studerar sista terminen. Kontakta din skola för intyg.

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.


Söka med reell kompetens

Om du inte har grundläggande behörighet kan du ansöka om att bli bedömd via reell kompetens. Läs mer om hur du ansöker på reell kompetens - En annan väg till behörighet.

Om du inte är formellt behörig kan du bli beviljad reell kompetens om HDK-Valand anser att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen ändå. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom: 
 

• annan relevant utbildning

• relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet  

• relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor 

Viktiga datum

19 januari 2024: Ansökningsperioden öppnar

1 mars 2024: Sista dag att ansöka till programmet via antagning.se 

1 mars 2024: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom  

7 mars 2024: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

7 mars 2024: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse
(behövs inte om du har svenskt personnummer)

Mars/april 2024: Meddelande om du har gått vidare till intervju skickas ut. Den skickas till den e-postadress som du har uppgett på antagning.se

April 2024: Intervjuer genomförs och din behörighet granskas

16 maj 2024: Antagningsbesked publiceras på antagning.se