Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Sannolikhetsteorins grunder

Kurs
MSA150
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11753

Om utbildningen

Kursen består av föreläsningar och lektioner med övningar och diskussioner. Sannolikhetsteori är ett rikt och varierat område av matematiken, med många tillämpningar; modern statistik baseras på denna teori. Syftet med kursen är att studera dess fundament. Nyckelord och fraser är: grunderna, moment, oberoende och betingning, de starka stora talens lag, transformer och den centrala gränsvärdessatsen, Random walk och Markovegenskapen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avslutad kurs som innehåller grundläggande sannolikhetsteori, som till exempel MSG110 Sannolikhetsteori.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg