Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Carina Gran
Länkstig

Programöversikt: Nationalekonomi

Master of Science in Economics _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kurser för studenter antagna 2020 och framåt.

År  1

Hösttermin
Period 1 + 2

Mathematics, 7,5 hp

Advanced Microeconomic Theory, 7,5 hp 

Period 3 + 4

Graduate Econometrics, 7,5 hp

Advanced Macroeconomic Theory, 7,5 hp

Vårtermin
Period 1+2 

Valbar, 15 hp

Period 3+4 

Valbar, 15 hp

År 2

Höstermin
Period 1 + 2

Valbar, 15 hp

Period 3+4 

Economic Research Process 7,5 hp

Applied Econometrics 7,5 hp

Vårtermin
Period 1, 2,3,4 

Master Degree Project, 30 hp

En valbar kurs kan väljas inom programmet eller från en att annat program vid Graduate School. En lista av kurser görs tillgänglig för studenter varje termin.
Förra årets
valbara kurser.

Notis! Utav 45 hp av valbara kurser måste minst 15 hp vara inom nationalekonomi eller finans.