Bild
Foto: Carina Gran
Länkstig

Programöversikt: Nationalekonomi

Master of Science in Economics _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kurser för studenter antagna 2023 och framåt.

År  1

Hösttermin
Period 1 + 2

Matematik, 7,5 hp

Avancerad mikroteori, 7,5 hp 

Period 3 + 4

Ekonometri, 7,5 hp

Avancerad makroekonomisk teori, 7,5 hp

Vårtermin
Period 1

Nationalekonomisk forskningsprocess 7,5 hp

Period 2+3+4 

Valbar, 22,5 hp

År 2

Höstermin
Period 1 + 2 + 3

Valbar, 22,5 hp

Period 4

Tillämpad ekonometri 7,5 hp

Vårtermin
Period 1, 2,3,4 

Master Degree Project, 30 hp

En valbar kurs kan väljas inom programmet eller från en att annat program vid Graduate School. En lista av kurser görs tillgänglig för studenter varje termin.
Listor över föregående terminers valbara kurser finns på programsidan (på studentportalen) under rubriken "Elective courses".

Notis! Utav 45 hp av valbara kurser måste minst 15 hp vara inom nationalekonomi eller finans.