Länkstig

Modellteori

Kurs
LOG211
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12480

Om utbildningen

The course starts with detailed proofs of compactness and omitting types for first-order logic. Students is then introduced to a number of central methods, constructions and results with a focus on model completeness, automorphism groups and omega categoricity, ultraproducts, o-minimality, interpretability and back-and-forth equivalence. Quantifier elimination and zero-one laws serve as an introduction to applications of model theory to computer science. The course also deals with Morley's theorem and the basics of stability theory.

Det är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori som ger kursen. Länk till institutionens sidor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat om minst 7,5 hp i Logisk teori (LOG111) eller Logic in Computer Science (DAT060 eller DIT201), samt godkänt resultat på Mängdteori (LOG120), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.