Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Håkan Pleijel
Länkstig

Miljö, natur och hållbar utveckling i ett utbildningsperspektiv

Kurs
ESD200
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11277
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Kort om kursen

Människan står inför stora utmaningar rörande hållbar utveckling. I denna kurs behandlas hur jordens ekosystem och klimatet påverkas. Du lär sig också vad medborgarvtenskap är och hur den kan användas. Om du vill få fördjupad förståelse för naturvetenskapliga och tekniska aspekter på hållbar utveckling och hur de kopplar till utbildning är detta en kurs för dig. Kunskaper och färdigheter är särskilt användbara för den som avser att arbeta med hållbar utveckling i undervisning eller med information till allmänheten rörande dessa frågor.

Om utbildningen

Denna kurs fokuserar på de miljömässiga, naturvetenskapliga och tekniska aspekterna av hållbar utveckling. Kursen ger dig en bred förståelse för hur människans interaktion med ekosystem och organismer påverkar förutsättningarna för hållbar utveckling samt hur denna kunskap kan behandlas i undervisningssituationer. Kursen förser dig med verktyg i form av begrepp, informations- och datakällor som kan utnyttjas i utbildning för hållbar utveckling. Dessa kommer att kunna användas i kursen för de studieuppgifter som bygger på lokala situationer i din specifika miljö. Du introduceras i didaktiska tillämpningar av fältmetodik rörande undersökningar av ekosystem liksom till didaktiska frågeställningar när det gäller undervisning och lärande av ekologiska samband. Hållbarhetsomställning adresseras genom begrepp och redskap från industriell ekologi. Problematisering av begrepp och indikatorer som används i samhället för att diskutera, hantera och kvantifiera människans påverkan på sin livsmiljö och en hållbarhetsomställning i detta avseende ingår också. Viktiga sådana begrepp är resiliens, ekosystemtjänst, livscykelperspektiv, dematerialisering, bioekonomi, cirkulär ekonomi, planetära gränser och systemvillkor. Kursen har ett globalt perspektiv. Utbildning för hållbar utveckling innefattar i denna kurs såväl formella som informella undervisningssammanhang, det vill säga lärande och bildning utanför klassrum och kurser.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng, eller yrkesexamen inriktad mot skolväsende om minst 180 högskolepoäng samt ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng inom eller utanför examen, eller motsvarande. Dessutom måste studenten uppvisa språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller genom ett internationellt vedertaget prov i engelska till exempel TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är helt nätbaserad. Undervisningen är teoretisk. Du får tillgång till en detaljerad kursguide, instruktioner för kursens fem moduler, inspelade föreläsningar och kurslitteratur. Du redovisar ditt lärande genom två flervalstester, att skicka in utvecklade svar på fem hemuppgifter och ett webinar. Genom diskussionsfora på lärplattformen hålls kontakt och förs en diskussion mellan studenter och lärare.

Lokaler

Kursen är helt nätbaserad.

Studier utomlands

Eftersom kursen är helt nätbaserad kan man genomföra kursen var som helst om det finns tillgång till Internet.