Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap

Kurs
MPH213
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10354
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen i Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap ger kunskaper om olika kvalitativa forskningsmetoder, exempelvis innehållsanalyser, grundad teori, fenomenologi och etnografi. Kursen introducerar också olika tekniker för datainsamling såsom intervjuer, fokusgrupper, observationer och dokumentanalys.

Om utbildningen

Kursen ger kunskaper om olika kvalitativa forskningsmetoder, exempelvis innehållsanalyser, grundad teori, fenomenologi och etnografi. Kursen introducerar också olika tekniker för datainsamling såsom intervjuer, fokusgrupper, observationer och dokumentanalys. Som student ska du individuellt planera och genomföra en mindre pilotstudie som inkluderar både teoretiska och praktiska aspekter av en kvalitativ forskningsprocess, till exempel att identifiera forskningssyfte, välja design, identifiera etiska problem, skapa intervjuguide eller motsvarande, formulera brev för informerat samtycke, samla in data, transkribera intervjuer eller motsvarande samt genomföra analys på grundläggande nivå. 
Det är också viktigt att kunna reflektera över och förstå begreppet "förförståelse" och dess konsekvenser för folkhälsovetenskaplig forskning. Som student på masterprogrammet i folkhälsovetenskap kan du välja att närma dig och utveckla en studiefråga som relaterar till kommande masteruppsats på programmet. 
Vi blandar teoretiska föreläsningar med praktiska workshops och seminarier (individuella och i grupper). Du får möjlighet att träna praktiska färdigheter som är relevanta för kvalitativ forskning och får tips och råd gällande pilotstudien och komponenterna i studieplanen som du producerar under kursens gång.
Kursen ges i sin helhet på engelska men studenter som läser kursen fristående (ej antagen på masterprogrammet i folkhälsovetenskap) kan lämna in uppgifter på svenska. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är en yrkesexamen eller en kandidatexamen på minst 180 högskolepoäng inom områdena hälsovetenskap eller samhällsvetenskap eller motsvarande, samt Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande kunskaper verifierade genom IELTS eller TOEFL test.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.