Länkstig

Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap

Kurs
MPH213
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10359

Kort om kursen

Kursen Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap ger kunskaper om de vanligaste koncepten och angreppssätten inom kvalitativ forskning och ger studenterna möjlighet att bekanta sig med några av de mest använda forskningsmetoderna inom hälsoområdet.

Om utbildningen

Kursen Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap ger kunskaper om de vanligaste koncepten och angreppssätten inom kvalitativ forskning och ger studenterna möjlighet att bekanta sig med några av de mest använda forskningsmetoderna inom hälsoområdet. Syftet med kursen är bland annat att ge studenterna nödvändig kunskap så att på egen hand kan utarbeta relevanta forskningsfrågor för en kvalitativ undersökning, utforma en kvalitativ forskningsstudie och kritiskt reflektera över etiska dilemman, möjligheter och begränsningar kopplade till kvalitativa forskningsmetoder.

Som student ska du individuellt planera och genomföra en mindre pilotstudie som inkluderar både teoretiska och praktiska aspekter av en kvalitativ forskningsprocess, till exempel att identifiera forskningssyfte, välja design, identifiera etiska problem, skapa intervjuguide eller motsvarande, formulera brev för informerat samtycke, samla in data, transkribera intervjuer eller motsvarande samt genomföra analys på grundläggande nivå.

Kursen är baserad på en kombination av teoretiska föreläsningar med praktiska workshops och seminarier. Studenterna kan välja att arbeta en frågeställning relaterad till examensarbetet.

Kursen ges i sin helhet på engelska men studenter som läser kursen fristående kan lämna in uppgifter på svenska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är en yrkesexamen eller en kandidatexamen på minst 180 högskolepoäng inom områdena hälsovetenskap eller samhällsvetenskap eller motsvarande, samt Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande kunskaper verifierade genom IELTS eller TOEFL test.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.