Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Kommutativ algebra

Kurs
MMA330
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

I kursen visar vi struktursatser för kommutativa ringar med tillämpningar inom algebraisk geometri, algebraisk talteori och komplex analys. För att konstruera och studera nya kommutativa ringar utifrån redan kända ringar betraktar vi polynom och räknar med bråk och kongruenser. Vi inför ett dimensionsbegrepp för kommutativa ringar och relaterar det till transcendensgraden av kroppsutvidgningar. Till sist studerar vi Dedekindringar och i mån av tid p-adiska tal. Kursen är en av de inledande kurserna inom forskarutbildningen i matematik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp i matematik, inklusive kursen MMG500 Algebraiska strukturer.

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg