Länkstig

Internationella relationer: Kärnkurspaket

Kurspaket
IR112
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17221
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kurspaketet

Är du intresserad av de samtida globala utmaningar vi står inför? Söker du djupare kunskap om frågor som krig, global ojämlikhet och miljöförändringar? Med kärnkurspaketet i internationella relationer lär du dig om centrala problem och frågeställningar i det internationella systemet och får färdigheter att analysera, undersöka och utvärdera globala utmaningar. Kurspaketet ges på engelska.

Om utbildningen

När du läser ämnet internationella relationer studerar du hur det internationella systemet fungerar politiskt, ekonomiskt och kulturellt och dess historiska utveckling. Du får lära dig om förändrade maktförhållanden i det internationella systemet, och hur kopplingar mellan statliga och icke-statliga aktörer bidrar till den globala ordningen.

Paketet ges på engelska och består av kurserna:

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Efter att ha läst internationella relationer har du relevant kunskap och analytiska verktyg för arbete hos arbetsplatser som har internationell inriktning och som sysslar med områdesanalys, utrednings- och utvärderingsarbete, projektledning eller policyarbete.

Du kan jobba inom statliga myndigheter, kommunalt eller i organisationer som arbetar med integration/migration, mänskliga rättigheter och internationalisering. Hos privata aktörer i näringslivet går det att jobba som konsult med bland annat corporate social responsibility (CSR-frågor) och klimat- och miljöfrågor. Du kan också söka dig till överstatliga organisationer som EU eller FN.