Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Högprestandaberäkning

Kurs
MMA620
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11757
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Om utbildningen

Moderna datorer kan utföra flera miljarder räkneoperationer per sekund, men det är ofta svårt att komma i närheten av denna toppfart. En viktig del av kursen är kodoptimering, där du får lära dig att skriva snabba program i Fortran, C och Matlab. För att få ännu högre prestanda kommer du att skriva parallella program med hjälp av OpenMP (trådar) och MPI (processbaserat). En del Unix samt något om hårdvara ingår också. Fokus är på numeriska beräkningar, men kunskaperna går att tillämpa på flertalet programmeringsproblem.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp, inklusive kurserna MMG300 Flervariabelanalys och MMG410 Numerisk analys, samt en grundkurs i programmering.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg