Länkstig

Hackathons

Under hackathons träffas studenter och yrkesverksamma och samarbetar i team för att skapa och utveckla mjukvarulösningar på utmaningar som organisatören formulerat.