Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Galoisteori

Kurs
MMA310
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

I kursen studerar vi lösningar till polynomekvationer över kroppar med hjälp av gruppteori. Vi visar bland annat att det inte finns någon allmän formel med rotuttryck för lösningarna till femtegradsekvationen. Detta sker genom att klassificera algebraiska kroppsutvidgningar med hjälp av kropparnas symmetrigrupper. Som en biprodukt av denna teori bestämmer vi vilka regelbundna n-hörningar som kan konstrueras med passare och linjal.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp i matematik, inklusive kursen MMG500 Algebraiska strukturer.

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg