Länkstig

Examenskurs i Ekotoxikologi

Kurs
ES2530
Avancerad nivå
45 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-11257
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Kursen ger dig fördjupad kunskap om ekotoxikologi inom ett specifikt ämne som du har valt tillsammans med din handledare. Kursen förbereder dig för doktorandutbildning i ekotoxikologi samt för arbete utanför akademin. Särskild tonvikt läggs på träning i planering, implementering, analys och rapportering av ditt eget arbete. Allt detta ger dig viktig kunskap för ditt kommande arbetsliv.

Om utbildningen

Inom examenskursen gör du ett självständigt arbete under handledning av en utsedd handledare. Under kursen får du både allmän vägledning tillsammans med dina klasskamrater under seminarier som leds av kursansvarig (a) och individuell handledning som rör ditt eget arbete av din handledare. Du presenterar ditt arbete, både som en skriftlig rapport och muntligt under ett seminarium. Examen baseras på deltagande i seminarieserien, din rapport och din slutliga presentation.

Du utför arbetet i projektet på en institution vid Naturvetenskapliga fakulteten inom ämnesområdet eller externt vid ett annat universitet, företag, institut, organisation eller myndighet.

Du tränar din förmåga att göra vetenskapliga bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Du får också träning i att utförligt analysera och tolka komplexa problem och frågeställningar.

Examenskursen ger dig möjlighet att visa din färdighet att självständigt kunna utföra en undersökning och att både skriftligt och muntligt redogöra och försvara resultaten för klasskamrater och lärare.

Den slutliga rapporten från arbetet kan skrivas antingen på svenska eller engelska, med en sammanfattning på båda språken enligt de anvisningar som ges. Men alla seminarier och muntliga presentationer ges på engelska (såvida inte alla deltagare kan flytande svenska).

Behörigheter och urval

Behörighet

The entrance requirements are a Bachelor of Science and at least a “pass” degree (godkänt) in the courses Fundamentals in Ecotoxicology (ES2615), Environmental Impact Assessment (ES2419), Chemical Risk Assessment (ES2413), Ecotoxicology/Physiology (BIO435) and Ecotoxicology/Ecology (BIO430), or similar courses. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av individuell handledning och gemensamma seminarier.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B).