Bild
Länkstig

Europeiska unionens roll i internationella relationer

Kurs
EU1145
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27602
Ansökan stängd

Kort om kursen

I den här kursen får du en djupare förståelse om vilken typ av internationell aktör som EU är genom att studera vilken roll EU spelar inom en rad olika globala politikområden. Du lär dig om vilken roll EU:s institutioner och medlemsstater spelar i utformandet av EU:s externa relationer, hur andra länder uppfattar EU:s internationella roll, samt hur EU:s aktörskap varierar mellan olika politikområden såsom handel, utvecklingsbistånd, medlemskapsutvidgning, diplomati och säkerhet.

Om utbildningen

Kursens utgångspunkt är att EU:s makt och närvaro internationellt har vuxit avsevärt de senaste tre årtiondena. Det väcker frågan om vilken roll EU spelar på den internationella arenan, och hur EU kan beskrivas och analyseras som en internationell aktör. Du kommer att få en djupare kunskap om vilken typ av internationell aktör EU är genom att studera vilken roll EU spelar inom en rad olika globala politikområden.

Vi kommer att fördjupa oss i EU:s politiska, ekonomiska, sociala och säkerhetsmässiga relationer med omvärlden, och hur dessa faktorer kan samspela. Med utgångspunkt i olika teorier och begrepp från forskning om internationella relationer, kommer vi att arbeta med olika exempel och sakfrågor för att belysa hur dessa teorier och begrepp kan användas för att förklara och analysera olika aspekter av EU:s komplexa roll som en icke-statlig internationell aktör.

Du kommer även att få lära dig om hur EU:s externa relationer utformas internt, och vilken roll olika EU-institutioner och de olika medlemsstaterna spelar i den här processen. Dessutom tar vi upp hur andra länder uppfattar EU:s internationella roll, och hur denna roll kan variera över olika sakpolitiska områden. Du kommer att få lära dig att jämföra hur EU:s aktörskap varierar mellan olika globala politikområden med fokus på handel, utvecklingsbistånd, medlemskapsutvidgning, diplomati och säkerhet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Efter att ha avlutat kursen kommer du kunna redogöra för EU:s roll som internationell aktör och dess externa relationer till omvärlden, och vilken roll EU:s institutioner och medlemsstater spelar i utformandet av dessa politikområden. Du kommer även att ha förståelse för hur EU:s kompetens och makt skiljer sig åt mellan olika politikområden och internationella sakfrågor. Till sist kommer du även att ha utvecklat din analytiska förmåga, muntligt och skriftligt, samt att granska och kritiskt värdera egna och andras skriftliga och muntliga presentationer.

Den här kursen kan med fördel kombineras med att även läsa EU1141 Demokrati och Europeiska Unionen, 7,5 hp. För en mer praktisk ansats kan även kursen EU1400 Praktisk EU-kunskap, 15 hp, rekommenderas.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, skriftliga inlämningar och aktivt deltagande i obligatoriska seminarier.

Studier utomlands