Bild
Foto: Priscilla du Preez
Länkstig

Ett socialt Europa

Kurs
EU2220
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17663
Ansökan stängd

Kort om kursen

I den här kursen får du fördjupa dig i hur och varför europeiska välfärdsstater, policies och socialt medborgarskap varierar mellan olika delar av Europa. Du kommer att lära dig mer om skillnader i och utvecklingen av europeiska sociala system och hur dessa påverkar gender, arbete, identitet och migration. Kursen problematiserar även relationen mellan policyskapande på EU-nivå och medlemsstaterna.

Om utbildningen

Kursen behandlar dåtid, nutid och framtid när det gäller sociala aspekter av Europa. Kursen fokuserar på tvärvetenskapliga aspekter av det europeiska medborgarskapet, det vill säga rättigheter och skyldigheter, arbete, familj, kön, identitet, invandring och framtiden för de europeiska välfärdsstaterna.

Du får en fördjupad kunskap om mångfalden i den europeiska socialpolitiken, av den politiska bakgrunden och de nuvarande välfärdsreformerna. Kursen behandlar och problematiserar europeisk socialpolitik och lagstiftning. Detta ger basen för tematisk vidareutveckling av olika sociala problem och framtidautmaningar för EU, inklusive analyser av förhållandet mellan EU, Europarådet och medlemsstaterna.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs en kandidatexamen (180 hp) med minst 90 hp inom en samhällsvetenskaplig disciplin, humanistisk disciplin eller motsvarande. Studenter vid juristprogrammet är också behöriga efter tre års studier (180 hp, motsvarande en kandidatexamen). Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng max 165 hp. Förtur ges till sökande med 60 högskolepoäng i europakunskap.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, obligatoriska seminarier och obligatoriska inlämningsuppgifter.