Bild
Länkstig

Demokrati och Europeiska Unionen

Kurs
EU1141
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27601
Ansökan stängd

Kort om kursen

Här får du fördjupad förståelse för förhållandet mellan demokrati och EU genom att studera utvecklingen av de institutionella strukturerna inom EU, samspelet mellan politiska partier och europeisk politik, den allmänna opinionen samt röstningsbeteende hos europeiska medborgare på EU-nivå.

Om utbildningen

Kursen tar avstamp i den ökade politiseringen inom den europeiska integrationen som skett de senaste decennierna. Du får en ökad förståelse för hur den allmänna opinionen och attityder har förändrats över tid när det gäller synen på den europeiska integrationen. Stora förändringar har genomförts över tid inom EU:s institutioner för att förbättra den representativa demokratins legitimitet. Likaså har förändringar skett när det gäller hur olika politiska parter samverkar med varandra. Trots det kritiseras EU för att ha ett demokratiskt underskott.

Vi diskuterar förhållande mellan demokrati och EU med stort fokus på EU:s demokratiska underskott, med ett speciellt fokus på samspelet mellan politiska partier och europeisk politik, och allmänna opinionen samt europeiska medborgares röstningsbeteende. Kursen behandlar även historiska, kulturella, sociala och ekonomiska skillnader mellan och inom EU: s medlemsstater som kan ha en inverkan på europeisk integration och demokrati.

Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp med att samla in och analysera empiriskt material genom att använda grundläggande begrepp gällande integration, politisk legitimitet, demokratisk representation och politisk mobilisering.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Efter att ha avlutat kursen kommer du kunna redogöra för EU:s, processer, praxis och aktörer. Du kommer även att ha förståelse för EU:s demokratiska underskott, med ett speciellt fokus på samspelet mellan politiska partier och europeisk politik, och allmänna opinionen samt europeiska medborgares röstningsbeteende. Till sist kommer du att ha utvecklat din förmåga i att presentera och argumentera för egna analytiska resultat muntligt och skriftligt samt granska och kritiskt värdera egna och andras skriftliga och muntliga presentationer.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen utgörs av föreläsningar, ett seminarium, individuella uppgifter och grupparbeten.