Länkstig

Avancerade ämnen i sannolikhetsteori

Kurs
MSF600
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21762
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen kommer att gå igenom ett antal ämnen inom avancerad sannolikhetsteori. Ämnena för kursen kan komma att ändras mellan olika år, men den nästkommande kursen kommer att innehålla de flesta av följande ämnen:

  • Generella svaga stora talens lag för triangulära fält med tillämpningar, bland annat till Sankt Petersburgs-paradoxen.
  • Slumpmässiga serier. Starka stora talens lag då man bara antar ett villkor för väntevärdet.
  • Kakutanis sats rörande absolut kontinuitet/singularitet mellan produktmått.
  • Konvergens i fördelning med diverse tillämpningar inom sannolikhetsteorin.
  • Karaktäristiska funktioner (Fouriertransformer), centrala gränsvärdessatsen, Lindeberg-Fellers sats och olika tillämpningar. Brownsk rörelse.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande MMA110 Integrationsteori och MSG110 Sannolikhetsteori.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.