Länkstig

Arbete och hälsa: hälsopromotion och sjukdomsförebyggande ansatser

Kurs
MPH233
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10361
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kursen

Kursen "Arbete och hälsa: hälsopromotion och sjukdomsförebyggande ansatser" syftar till att ge en djupare förståelse för arbetslivets villkor och omgivningsmiljöns betydelse på individnivå och befolkningsnivå.

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för arbetslivets villkor och omgivningsmiljöns betydelse på individnivå och befolkningsnivå. Kursen ger kunskaper om kemiska, fysikaliska, organisatoriska och psykosociala miljöfaktorer som påverkar hälsan, samt grundläggande principer för riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation.

Studenterna kommer även att få kunskap och förståelse för möjligheter och hinder för samhällelig reglering och tillsyn vad gäller arbetsmiljö- och miljöfrågor. Kursinnehållet har giltighet såväl för såväl nationella som internationella förhållanden och studenterna kommer att ha en viss frihet i att inrikta sina skriftliga arbeten i linje med tidigare erfarenhet och intresse.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till programmet är den som har yrkesexamen/kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom något av områdena hälsovetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomiska vetenskaper, humaniora eller ingenjörsvetenskap samt betyg Godkänd/E i Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.