Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Du behöver information om arbetsrätt

av E. Ström [OBS, texterna här skrevs 2002. Vissa länkar och annan information kan vara inaktuella.]

Innan du börjar läsa

Lagar och deras tillämpning förändras över tid. Lagar uppdateras och kompletteras ständigt. Domstolar bestämmer sig för att ändra sin tolkning av olika situationer. Det juridiska materialet Du hittar här är tänkt att ge inblick i några av arbetsrättens områden som ofta väcker konflikter till liv. Svaret på Din fråga eller Din nyfikenhet kan finnas här, även om det alltid är vanskligt att, som icke-jurist, dra några säkra slutsatser av det man läst.

Juridiska texter (lagar, rättsfall etc) kan vara både intressanta och lärorika, men som lekman kan man tyvärr sällan dra några säkra slutsatser av dem. Inget fall är det andra likt - även om det många gånger kan verka så. Även om Ditt fall kan verka helt identiskt med ett redan avgjort domstolsfall kan det, för ett tränat öga, finnas viktiga skillnader mellan dem.

Se därför lagtext och annan information i denna juridiska avdelning som en utgångspunkt för vidare kontakter med Din fackförening, olika myndigheter, jurister mfl.

Om att utsättas för kränkningar på jobbet
Här hittar du information dels om mobbing och dels om andra typer av kränkningar som är mer eller mindre vanligt förekommande i dagens arbetsliv.

Några vanliga frågor
Vanliga frågor och svar om rättigheter i arbetslivet.

Om att anlita juridisk hjälp
Bra att veta när man funderar på att anlita juridiskt sakkunniga.

Om rättshjälp och rättsskydd
Vanliga frågor och svar om rättshjälp.

Arbetsmiljölagen
Frågor och svar om arbetsmiljölagen.

Introduktion till diskrimineringslagarna

Yttrandefrihet i arbetslivet
Här finns utförlig information om regler och rättspraxis kring yttrandefrihet i arbetslivet. Det finns betydande skillnader beroende på anställningsförhållandena, därför finns tre olika versioner:
Yttrandefrihet för offentliganställda
Yttrandefrihet för privatanställda
Yttrandefrihet för entreprenadanställda

Litteratur om arbetsrätt
En kommenterad lista på böcker om arbetsrätt.

Länkar kring arbetsrätt
Här finns länkar till platser på Internet där det finns användbart material för dig som befinner dig i konflikt med din arbetsgivare eller som bara är allmänt intresserad av arbetsmiljöfrågor.

Länkar till lagtexter
Här finner du en alfabetiskt ordnad förteckning över lagtexter inom arbetsrätt, med direktlänkar till själva lagtexten.

Att läsa rättsfall
Enkel handledning i hur man orienterar sig i rättsfall.

Frågor och svar

Om att utsättas för kränkningar på jobbet (PDF)
Här hittar du information dels om mobbing och dels om andra typer av kränkningar som är mer eller mindre vanligt förekommande i dagens arbetsliv.
Några vanliga frågor (PDF)
Några vanliga arbetsrättsliga frågor om exempelvis brott, dålig arbetsmiljö, uppsägning, avsked
Om att anlita juridisk hjälp (PDF)
Om att anlita juridisk hjälp - jurist eller advokat?
Om rättshjälp och rättsskydd (PDF)
Lite praktiskt kring rättshjälp och rättsskydd
Arbetsmiljölagen (PDF)
Några vanliga frågor och svar om Arbetsmiljölagen och dess innebörd
Introduktion till diskrimineringslagarna (PDF)
Introduktion till diskrimineringslagarna
Yttrandefriheten för anställda (PDF)
Frågor och svar angående yttrandefriheten för anställda
Yttrandefriheten för privatanställda (PDF)
Frågor och svar kring yttrandefriheten för privatanställda
Yttrandefriheten för entrepenadanställda (PDF)
Frågor och svar kring yttrandefriheten för entrepenadanställda
Litteratur om arbetsrätt (PDF)
Tips på litteratur om arbetsrätt
Användbara länkar kring arbetsrätt (PDF)
Användbara länkar kring arbetsrätt
Användbara länkar kring lagtexter (PDF)
Användbara länkar kring lagtexter
Att läsa rättsfall (PDF)
Frågor och svar kring ordalydelser i rättsfallstexter