Till sidans topp

Sidansvarig: Utbildningsenheten
Sidan uppdaterades: 2020-05-14 11:20

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Breddad rekrytering och breddat deltagande - Om universitetet, Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Breddad rekrytering och breddat deltagande

Göteborgs universitet strävar efter att vara ett lärosäte där utbildning är tillgänglig för alla studenter. Målet är att studentsammansättningen ska spegla det omgivande samhället och vara ett inkluderande, öppet och tillgängligt universitet för alla oavsett bakgrund.

Under hösten 2016 beslutades en policy och handlingsplan för breddad rekrytering och breddat deltagande av dåvarande rektor Pam Fredman.

Fram till år 2020 ska Göteborgs universitet öka andelen studenter från underrepresenterade grupper. På ett mer rättvist sätt ska dessa grupper ges tillträde till universitetet samt ges möjligheten att delta på lika villkor i undervisning och ha likvärdiga förutsättningar för att kunna bedriva och slutföra sina studier.

Vårt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande

Universitetet ska arbeta för att erbjuda studenter ett brett utbildningsutbud med många utbildningsingångar på alla nivåer. Viktiga verktyg i arbetet är att ha möjlighet att kunna tillämpa alternativt urval vid antagning och bedömning av reell kompetens, samt att erbjuda pedagogiskt stöd och vägledning före, under och efter utbildning.

Validering och bedömning av reell kompetens

Göteborgs universitet går på turné!

Göteborgs universitet samverkar med kommunala bibliotek och projektet Vuxna i lärande för att genomföra workshops som handlar om att väcka tanken på fortsatta studier. Tanken är att workshopparna ska inspirera deltagarna och avdramatisera universitetsstudier. Den första workshopen gick av stapeln den 26 september 2019 på Biskopsgårdens bibliotek och hade temat ”Offentlighetsprincipen”. Vi har också varit i Backa och i februari och mars 2020 gick turnén vidare till Världslitteraturhuset i Gamlestan och till Lundby bibliotek. Fortsättningsvis hoppas vi kunna samverka även med andra bibliotek i staden. Varmt välkomna att kontakta oss!

Street Games Academy – idrott, lärande och breddad rekrytering

Projektet Street Games Academy är ett samarbete mellan Västra Götalands Idrottsförbund och ett antal idrottsföreningar, universitet och högskolor i Västra Götaland. Projektets syfte är att använda ungdomarnas intresse för idrott för att få dem att öka sin studiemotivation, förbättra sina studieresultat och öka sina kostkunskaper. Tanken är också att skapa kontakter mellan yngre ungdomar från utsatta områden och högskolestudenter för att det ska kännas mer naturligt för ungdomarna att studera vidare efter gymnasiet. Genom projektet får ungdomarna hjälp med studier minst två timmar varje vecka innan träningen, av studenter vid Göteborgs universitet som har fått särskild utbildning i samverkansinlärning. I samband med läxhjälpen får ungdomarna även mellanmål och information kring vikten av en bra kosthållning.

Göteborgs universitet söker studenter som vill skriva examensarbeten kopplade till Street Games Academy. Vi välkomnar studenter att ansöka! Sista ansökningsdatum är 15 oktober 2020 och mer information finns via länken nedan.

Göteborgs universitets annonsportal: Examensarbete inom bland annat samverkan, idrott, ledarskap, lärande och breddad rekrytering

Samarbete med Vänersborgs konsthall och Support Group Network

I workshopen ”Make your own passport” (MYOP) tillverkar allmänheten och gymnasieelever “pass” och samtalar kring begrepp som medborgarskap, statslöshet, gränser och globalisering tillsammans med universitetsstudenter och personal. Workshopen bygger på postdoktor Tintin Wulias arbete och integreras i skolundervisning och interkulturella insatser i samhället. Under våren 2019 blev workshopen ett startskott till utveckling av en pedagogisk samverkansmodell mellan universitetet och skola. Workshopen som arena för interkulturella möten arrangeras även av Göteborgs universitets Centrum för global migration, utbildningsenheten och kommunikationsenheten, i samarbete med Vänersborgs konsthall och Support group network i Vänersborg.

Workshopen ”Make your own passport” var planerad att vara med i Vetenskapsfestivalen i april 2020, men för att minimera risken för spridning av det nya Coronaviruset och Covid-19 skjuts Vetenskapsfestivalen upp tillsvidare. Vår förhoppning är att MYOP kan genomföras i en framtida Vetenskapsfestival.

Samarbete med Kultur i Väst

Göteborgs universitet och Kultur i Väst samverkar inom projektet ”Konsten att delta” som drivs av Konstnärernas Riksorganisation. Projektets övergripande syfte är att genom mentorskap, ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte ge stöd till nyanlända och/eller utlandsfödda bild- och formskapare att komma in i den svenska samhällsstrukturen med fokus på kultur och konst. En grupp professionella bild- och formskapare som redan är etablerade i Sverige knyter kontakt med nyanlända utländska kollegor och startar en sex månaders ömsesidig lärandeprocess. Göteborgs universitets ansvar och roll inom detta samarbete bygger på universitetets mentorprogram "Universitetsvän".

Göteborgs universitet fortsätter samarbetet med Kultur i Väst under 2020 inom projektet "Konsten att delta Väst".

Konsten att delta (extern webbplats)

Samarbete med Cuben Utbildning kring nyanlända akademiker

Från och med våren 2019 samarbetar Göteborgs universitet med Cuben Utbildning för att underlätta för nyanlända akademiker att uppnå sina utbildnings- och karriärmål i Sverige. Syftet är att skapa ett kontaktnät mellan de nyanlända och universitetets studenter och personal. Cubenstudenter får möjlighet att integrera flera av universitetets särskilda insatser för nyanlända i sina studier. Exempel på insatser är information om högre studier och mentorprogrammet ”Universitetsvän”. Målet med insatserna är att utveckla deltagarnas språkfärdigheter och att öka deras kunskap om det svenska utbildningssystemet och olika vägar till fortsatta studier eller arbetsmarknad i Sverige.

Samverkansinlärning (SI) på Göteborgs universitet

Sedan juni 2018 har Göteborgs universitet haft en metodhandledargrupp för samverkansinlärning som inkluderar lärare, samordnare och studievägledare från olika delar av universitetet. Samverkansinlärning (SI), eller peer-assisted learning (PAL), är en metod som syftar till att hjälpa studenter att lyckas i utvalda kurser, ofta inledande kurser som är särskilt utmanande. Efter att dessa kurser har identifierats erbjuds alla studenter i kursen ett SI-pass minst en gång i veckan som leds av en särskilt utbildad student med erfarenhet av kursinnehållet. Från och med hösten 2019 finns det metodhandledare för SI på många av Göteborgs universitets fakulteter.

Samarbete med Mitt Livs Val

Under hösten 2018 startade Göteborgs universitet ett samarbete med stiftelsen Mitt Livs Val, som har ett studiemotiverande program för nyanlända och ensamkommande ungdomar i Göteborg. Studenter från olika delar av universitetet medverkar som mentorer på gruppträffarna och med särskilt stöd från både Handelshögskolan och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Programmet syftar till att stärka nyanlända och ensamkommande ungdomars studiemotivation och ge kunskap om utbildning. Under läsåret 2018-2019 medverkade även den universitetsgemensamma nivån med programpunkten Hitta din studieväg på Mitt Livs Vals gruppträffar som ägde rum i universitetets lokaler.

Mitt Livs Val (extern webbplats)

Universitetsgemensamma seminarier

År 2017 var startskottet för en serie seminarier vid Göteborgs universitet med syfte att skapa ett forum för kontinuerlig dialog, öppna upp möjligheter till utbyte, synergier och samverkan kring de olika aspekterna av universitetets arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande. Seminarieserien fokuserar på de tre delarna rekrytering, urval och inkluderande studier. 

Avslutade projekt

Alternativt urval

En projektgrupp bestående av representanter från fakulteter och från Utbildningsenheten vid Göteborgs universitet arbetade under 2018 med att ta fram en samling lärande exempel kring alternativa urvalsmodeller, genom att bland annat inhämta erfarenhet från andra lärosäten. Projektets grundläggande syfte var att ge ökad kunskap, inspiration och stöd till fakulteternas och institutionernas arbete kring alternativt urval. Just detta projekt är avslutat men arbetet kring alternativt urval fortsätter på universitetet. Om ni har infört eller planerar att införa alternativt urval på era utbildningar vill vi därför gärna höra från er!

Samverkan med Norra Fritid i Angered

2017 utgjorde startskottet för ett pilotprojekt där Göteborgs universitet samverkade med Norra Fritid i Angered, som utgörs av Gårdstens fritidsgård, Lövgärdets fritidsgård och KulturATOM. Målet var att nå ut till ungdomar i åldern 13 till 20 år för att höja deras ambitioner och inspirera till studier genom att ge dem möjlighet att få ökad kunskap och vägledning till högre utbildning samt visa positiva förebilder. 

KulturATOM (extern webbplats)

Kontakta oss

Kontakta gärna oss om du har frågor om universitetets arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande.

Samordnare

Catherine Gillo Nilsson

Läs mer om breddad rekrytering

Policy och handlingsplan

Policy och handlingsplan om breddad rekrytering och breddat deltagande i universitetets Medarbetarportal

Nätverket Include

Göteborgs universitetet är en aktiv part i det nationella nätverket Include. Nätverket arbetar för att främja breddad rekrytering och likabehandling i högre utbildning.

Näverket Include (extern webbplats)

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Sidansvarig: Utbildningsenheten|Sidan uppdaterades: 2020-05-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?