Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

A C Victoria Nilsson Lissvall

Utbildningssamordnare

Utbildningsvetenskapliga
fakultetskansliet
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A1 146
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om A C Victoria Nilsson Lissvall

Arbetar som utbildningssamordnare med utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå samt internationalisering.

Är sekreterare i Beredning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (BUGA).

Är tf sekreterare i Beredning för forskning (BF).

Är adjungerad i Internationaliseringsutskottet (IU).