Länkstig

Mikael Östblom

Kommunikatör

Wexsus, Västsveriges nexus för hållbar utveckling, adm
Besöksadress
Aschebergsgatan 44
41133 Göteborg
Postadress
Box 170
40530 Göteborg

Om Mikael Östblom

Mikael är kommunikationsstrateg och samordnar kommunikationen vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling och arbetsleder kommunikatörsgruppen. Han ger kommunikativt stöd och rådgivning åt ledning och medarbetare, utarbetar planer och strategier, arrangerar och utvecklar möten för ny samverkan och förmedlar kontakter mellan forskare och olika samhällsaktörer.