Länkstig

Marina Karlsson

Doktorand

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
411 17 Göteborg
Postadress
Box 300
405 30 Göteborg

Om Marina Karlsson

Jag är CUL-doktorand i pedagogiskt arbete vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) sedan 2018. Mitt avhandlingsarbete handlar om så kallade kvalitetsdialoger mellan olika nivåer inom en förvaltning, med fokus på förskola. Huvudhandledare är Ulf Blossing och biträdande handledare är Åsa Hirsh. Jag deltar i forskningsmiljön Skolutveckling och Ledarskap samt i CUL-temat Lärarprofession, skolutveckling och demokrati.

Mina intresseområden är skolutvecklingsprocesser, skolledarskap och organisation samt systematiskt kvalitetsarbete. Jag har sedan tidigare en filosofie masterexamen med inriktning mot utbildningsledning och skolutveckling.

Jag arbetar vanligtvis som rektor men är nu tjänstledig för att gå forskarutbildning som samverkansdoktorand. Förutom flera års erfarenhet som skolledare har jag tidigare arbetat som lärare på högstadiet.