Länkstig

Lisa Ottosson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Lisa Ottosson

Lisa Ottosson är legitimerad psykolog och har nyligen disputerat i Barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, med en avhandling om asylsökande barn i familj och den position de har i asylprocessen. Avhandlingens tre artiklar har fokus dels på barnens egna erfarenheter som flyktingar och asylsökande, dels på tjänstemän vid Migrationsverket samt de juridiska ombud som bistår asylsökande i prövningen av deras skyddsbehov. Studien bygger på etnografiskt fältarbete som genomfördes under åren 2008-2010 i ett av Migrationsverkets upptagningsområden. Liksom tidigare forskning på området pekar avhandlingen på den motsättning som finns mellan principen om reglerad invandring och bestämmelser om barnperspektiv i asylprocessen. Tillsammans med praktiska omständigheter, såsom brist på resurser, tycks denna motsättning resultera i att barnperspektivet får en mer begränsad tillämpning i myndigheters och andra aktörers arbete än vad bestämmelser på området stipulerar. Avhandlingen visar också på den aktiva roll som asylsökande barn tar i sin strävan att forma en vardag som liknar bofasta barns.

Foto: Johan EL Eriksson