Länkstig

Karin Andersson

Ekonom

Institutionen för
geovetenskaper
Besöksadress
Guldhedsgatan 5a
41320 Göteborg
Postadress
Box 460
40530 Göteborg

Om Karin Andersson

  • budget, prognos, uppföljning
  • beräkning vid projektansökan och gör ekonomisk redovisning för forskningsprojekt
  • beräkningar för offerter och avtal
  • ekonomifrågor
  • fakturering
  • frågor som rör inköp av inventarier
  • kontroll av redovisningen