Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jonny Eriksson

Universitetslektor

Institutionen för
kulturvård
Besöksadress
Magasinsgatan 4
54230 Mariestad
Postadress
Box 77
54221 Mariestad

Om Jonny Eriksson

Undervisningsområden - Murhantverk

Forskningsområden - Egenskaper hos fasadputs och kalk som bindemedel samt framställning av material för renovering och restaurering av murade byggnader.

Forskningsprojekt: Tillverkning av kalkbindemedel

Kalksten som bränts och släckts med avsikt att framställa bindemedel har i Sverige en tusenårig historia. Det kan antas att förutsättningarna för framställningen av bindemedel har sett olika ut på skilda håll i landet. Orsaken till detta antagande ligger i att kalksten är en sammanfattande benämning på de bergarter som i huvudsak består av mineralet kalcit och kalkstenens egenskaper och sammansättning varierar över landet. På vissa platser har kalkstenen påverkats av värme och tryck och gett upphov till kristallin kalksten. Beroende på sammansättning och egenskaper kan kalken behöva brännas och släckas på olika sätt.

I ett historiskt perspektiv är det troligt att kunskapen om tillverkning av kalkbindemedel har byggts upp successivt genom att ugnstyper och släckningsmetoder har provats fram för att passa den lokala kalkstenen. Andra faktorer som kan ha haft betydelse för kunskapsuppbyggnaden är tillgång på bränsle och mängden bindemedel som har efterfrågats.

I det aktuella forskningsprojektet tar tillverkning av kalkbindemedel sin utgångspunkt i de kalkstensbärande lager som förekommer på Kinnekulle samt i närområdets byggnader där denna kalk kan antas ha använts. Gillstads kyrka, Väla kyrka och Källstorps gårdskapell är några byggnader som skall nämnas i detta sammanhang. Forskningsprojektet har hittills omfattat: - Inventering av Kinnekulles kalkstensförekomst - Utveckling av kalkugnar för bränning av kalk - Utveckling av metoder och verktyg för att släcka kalk. Gillstads kyrka, Väla kyrka och Källstorps gårdskapell har förutom att vara underlag för studier och analyser använts som fallstudier där den framställda kalken har använts. Ytterligare studier är planerade på andra platser med lokala kalkstensförekomster.

På uppdrag av Statens Fastighetsverk har i forskningsprojektet bränts och släckts kalk till putsrestaureringen av Läckö slott. Uppdraget har varit värdefullt då det har ökat volymen på bränd och släckt kalk. Den ökande volymen har synliggjort de ställningstaganden som kan ha påverkan på val av kalkstensråvara, ugnstyper, bränningstemperatur och släckningsmetoder.