Länkstig

Jesper Norda

Universitetsadjunkt

Enheten för Design
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
41137 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Jesper Norda

Jag är konstnär, ljuddesigner/tonsättare och pedagog.   Min verksamhet tar sin utgångspunkt i tre parallella spår: tystnaden, pusslet, melodin - det handlar om att gestalta det jag upplevde som barn när jag försökte lära mig spela gitarr: ögonblicket när man lyckas översätta ett gytter av svarta prickar på ett vitt papper till en meningsfull kroppslig och känslomässig erfarenhet: när det intellektuella filtret ger vika och det känns i magen.

Som konstnär har jag sedan min examen 2002 arbetat med tidsbaserad konst, ljud- och videoverk, men också med skulptur, text och foto. Jag har en regelbunden utställningsverksamhet, både nationellt och internationellt, med flera separatutställningar i såväl konsthallar som mindre gallerier, samt flera grupputställningar samt framträdande på festivaler/konserter och liknande. Representerad på flera konstmuseum, samt har uppfört en offentlig utsmyckning/ permanent ljudinstallation. Jag deltar regelbundet som referensperson/sakkunnig i olika sammanhang (Konstnärsnämnden, Västra götalandsregionen mfl).

Som ljuddesigner och kompositör har jag varit verksam i vitt skilda miljöer, jag har arbetat med ljudläggning av film, radio, scenprojekt, appar, interaktiva/digitala projekt samt mer produktbaserad ljuddesign. En stor del av min verksamhet som ljuddesigner är kopplad till min tid i ljudstudion på Kokokaka, men jag har även arbetat med ljuddesign på tex Volvo Technology.

Som pedagog är jag idag verksam som universitetsadjunkt i design vid Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborg. Jag har tidigare varit återkommande gästlärare vid ett flertal förberedande konstskolor, samt gästlärare institutioner på högre nivå. Under åren 2002-2007 innehade jag en tjänst som universitetsadjunkt i fri konst, Akademin Valand. Jag har även varit verksam i andra pedagogiska miljöer, tex på Nordiska akvarellmuseet, i Skapande skola-projekt och som konstnärlig projektledare/projektsamordnare för ett par konstpedagogiska projekt.

http://www.jespernorda.com