Länkstig

Jenni Strömstad

Projektledare

Göteborgs centrum för hållbar utveckling,
GMV
Besöksadress
Aschebergsgatan 44
41133 Göteborg
Postadress
Box 170
40530 Göteborg

Administrativ chef, inst

Göteborgs centrum för hållbar utveckling, adm
GMV
Besöksadress
Aschebergsgatan 44
41133 Göteborg
Postadress
Box 170
40530 Göteborg

Administrativ chef, inst

Göteborgs centrum för hållbar utveckling,
GMV
Besöksadress
Aschebergsgatan 44
41133 Göteborg
Postadress
Box 170
40530 Göteborg

Om Jenni Strömstad

Jag är projektledare på Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV. Jag ingår dels i Centrum för hållbar stadsutveckling, Urban Futures, dels i SDG 8-initiativet som verkar för hållbar ekonomisk utveckling och goda arbetsvillkor utifrån Agenda 2030. Jag är även hållbarhetssamordnare i miljöledningsteamet för Göteborgs universitet. Jag har arbetet på GU sedan 2013 och har tidigare ansvarat för partnerprogrammet och för fundraising på Handelshögskolan.