Länkstig

Jacob Lindh

Doktorand

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Universitetsadjunkt

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5, Hus C
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen C Insikten C1 28
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Jacob Lindh

Jacob Lindh är verksam som heltidsanställd humanbiolog inom idrottsvetenskaplig utbildning och forskning vid Göteborgs universitet sedan 2001. Hans forskning fokuserar främst på utveckling av lärmiljöer inom idrottsvetenskaplig utbildning för studerande inom biomekanik på grund- och avancerad nivå. Lindh är även doktorand inom idrottsvetenskap. Hans doktorandarbete syftar till evaluering av informations- och kommunikationsteknologier, pedagogik, interdisciplinärt och internationellt samarbete i projektbaserade humanbiologiska kurser.

Lindh har lång lärarerfarenhet för idrottsvetare och blivande idrottslärare inom kurser i anatomi, fysiologi, idrottsfysiologi och biomekanik samt inom ämnesområden som arbetsfysiologi och träningslära.

Lindh har en kandidatexamen vid Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm från 1997. Han har en magister i idrottsvetenskap från Linnéuniversitetet. Han läste baskurser vid läkarprogrammet i Göteborg, basåret vid sjukgymnastprogrammet i Umeå samt kurser på avancerad nivå i arbetsfysiologi och neuromekanik vid GIH i Stockholm, innan anställnigen vid Göteborgs universitet 2001.

Lindh var operationellt ansvarig för Kunskapscentrum för hälsa och prestationsutveckling (KHP) som invigdes i mars 2011 (som idag heter Centrum för hälsa och prestationsutveckling, CHP). Han var projektsamordnare och projektledare från det tidiga initiativet 2005 till januari 2012. Lindh ansvarade då för att utforma och utrusta laboratoriemiljön samt för att ta fram broschyrtexter och strategiska planer, som lade den tidiga grunden till KHP:s varumärke.

Se en kort presentation om doktorandprojektet här: