Länkstig

Göran Andersson

Universitetslektor

Institutionen för
kulturvård
Besöksadress
Guldhedsgatan 5a
41320 Göteborg
Postadress
Box 130
40530 Göteborg

Om Göran Andersson

Studierektor för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå

Undervisningsområden - Liggtimring - Byggnadsundersökning Forskningsområden - Undersökningar om äldre timmerhus och timmerkyrkor utifrån bygghantverkarens perspektiv. Material, verktyg och teknik samt övergripande byggmetodfrågor står i fokus. Resultaten presenteras som faktiskt utförande och resonerar kring funktionella och estetiska krav. Professionalisering av timmerbyggandet är framtida intresseområden.

Övrig publicering

- Andersson, Göran & Sjömar, Peter (2002) A cultural heritage of wood - knowledge and methods. I: Living wooden culture througout Europe, Strasbourg.

- Andersson, Göran & Sjömar, Peter (2002) En timrad by i Norrlands inland. I: Tradition i trä - en resa genom Sverige, Stockholm.

- Andersson, Göran & Sjömar, Peter (2002) Den medeltida timmerbyggnaden. I: Tradition i trä - en resa genom Sverige, Stockholm.

- Andersson, Göran & Sjömar, Peter (2001) Bostad och byggnadsteknik i timrade hus. I: Timmerhuskultur - en tusenårig byggnadstradition, red. Sune Björklöf, Stockholm.

- Andersson, Göran (2000) A Romanian heritage of wood. I: Iaunus 1/2000, Bucharest.

- Andersson, Göran & Sjömar, Peter (1996) Trösklogen i Eggen - ett medeltida källmaterial. I: Bebyggelsehistorisk tidskrift ; 29 red. Ulrich Lange och Janken Myrdal, Stockholm.