Länkstig

Fusae Takasaki Ivarsson

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
F431
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Fusae Takasaki Ivarsson

Forskare, lärare

Bakgrund

Jag tog min kandidatexamen i japanska vid International Christian University, Tokyo, och min masterexamen i tillämpad lingvistik vid University of Essex. Jag disputerade 2016 i japanska på Göteborgs universitet med avhandlingen A Study of the L2 Kanji Learning Process: Analysis of Reading and Writing Errors of Swedish Learners in Comparison with Level-matched Japanese Schoolchildren.

Avhandlingen analyserar läs- och skrivfel av kanji (kinesiska tecken som används för att skriva japanska) som samlats in från svenska studenter i japanska och japanska elevgrupper som har lärt sig samma antal kanji och jämför kognitiva typer och förekommande tendenser av de två gruppernas fel med syftet att utreda kognitiva egenskaper av svenska studenters kanji-inlärningsprocess.

Forskningsområden

Min nuvarande forskning handlar mest om ”yakuwarigo” eller "rollspråk". Rollspråk är "ett karakteristiskt sätt att tala; det har en särskild uppsättning talspråkliga egenskaper som ordförråd, grammatik och uttal som motsvarar talarens sociala och kulturella stereotyper" (Kinsui 2017). Min senaste forskning inom detta område omfattar bl.a. följande:

  1. analyser av talstilar hos karaktärer i japanska fiktiva verk (manga, litteratur, film osv.) i förhållande till karaktärsarketyper och karaktärsattribut:
  2. analyser av engelska och svenska översättningar av de egenskaper som beskrivs i (1) ovan;
  3. en särskild uppsättning ortografiska avvikelser och andra skriftspråkliga särdrag (t.ex. att skriva kanji-ord i hiragana eller hiragana-ord i katakana och särskild användning av furigana eller textorientering) i japanska fiktiva verk för att betona karaktärernas egenskaper eller tillstånd, förtydliga situationer eller antyda en atmosfär.

Jag är också intresserad av ett bredare spektrum av skriftsystemsövergripande frågor inom området för andraspråksskriftsystem, särskilt multiskriptoriska egenskaper hos det japanska skriftsystemet och dess tillämpning på undervisning i japanska som andraspråk.

Undervisning

Jag har undervisat i japanska vid Göteborgs universitet sedan 1997. Jag undervisar på alla nivåer, främst i ämnena skriftsystem, översättning, grammatik, läsförståelse och praktisk skriftlig språkfärdighet. Jag handleder även kandidat- och masteruppsatser.