Länkstig

Eva Andersson

Universitetsadjunkt

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J514
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Eva Andersson

Universitetsadjunkt i historia. Eva Andersson är född 1968 och disputerade hösten 2006 på en avhandling som handlade om den medeltida klädedräkten i Sverige och Norge. Kläderna och människan i medeltidens Sverige och Norge. Avhandlingen behandlade dels själva dräktens utseende, utveckling och relation till dräktskicket i övriga Europa, dels klädernas roll i skapandet av genus och social status under medeltiden. 2009 till 2012 arbetade hon med forskningsprojektet ”Kläder, kön och status 1500-1830, vilket var finansierat av Vetenskapsrådet.” Projektet resulterade i att flertal artiklar om kläder, konsumtion av kläder, överflödsförordningar och klädernas relation föreställningar om kön, status och nationell identitet under 1500-talet och 1600-talet.

Nuvarande forskningsintressen rör så skilda ämnen som klädkonsumtion bland Stockholms borgerskap på 1600-talet och hemsömnad som ideologi och praktik under 1900-talet. Eva undervisar på grundkursen och fortsättningskursen i Historia, på kurserna i Mode- och textilhistoria, Tingen som historia och på Kulturarvsprogrammet. Hon är också ofta ute och håller föredrag om framför allt historisk dräkt, men även om andra ämnen relaterade till modehistoria och kläder som uttryck för status och genus. Eva har i grunden en grundskollärarutbildning i SO-ämnen, årskurs 4-9