Länkstig

Elin Hoff Brattberg

Universitetsadjunkt

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Rumsnummer
589
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Elin Hoff Brattberg

Bakgrund:

  • Psykologexamen vid Göteborgs universitet, 2012
  • Legitimerad psykolog, 2013
  • Skolpsykolog, 2012-2019

Elin har mellan 2013-2019 varit gästlärare inom området arbets- och organisationspsykologi vid Psykologiska institutionen. Från och med augusti 2019 har Elin en anställning som adjunkt vid institutionen.

Undervisning & uppdrag:

Elin undervisar inom arbets- och organisationspsykologi och främst inom följande intresseområden; gruppsykologi, grupputveckling, ledarskap, konsultation, handledning och coachning. Elin har också ett stort engagemang för skol- och elevhälsoutveckling och genomför uppdrag som lärare på pedagogen inom samma fält samt deltar som processledare för Samverkan för bästa skola och professionshandledare på rektorsprogrammet.