Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Charlotte Baagøe

Studievägledare

Utbildningsvetenskapliga
fakultetskansliet
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Charlotte Baagøe

Programstudievägledare för Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) samt det tidigare Lärarprogrammet (LP01). Studievägledning för presumtiva studenter, studenter, färdiga lärare, övriga intresserade. Riktade informationsinsatser med syfte att öka kvarvaron och breddat deltagande. Information om lärarlegitimation och utökad behörighet. Bemanning av mässor o.dyl. Handläggning och beslut om studieuppehåll för ÄLP och KPU. Uppdateringar av studieplaner i SoV-webben.