Länkstig

Anna Gustavsson

Doktorand

Institutionen för historiska studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anna Gustavsson

Fil. mag i arkeologi (2002) och MA i antikens kultur och samhällsliv (2012). Jag har arbetat som arkeolog inom uppdragsarkeologi och kulturmiljövård på museer och länsstyrelsen sedan 2002, varav de senaste åren i det egna företaget Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ. Mitt arbete i Sverige har varvats med fältarbete i Grekland och Italien, samt studie- och forskningsvistelser vid de svensak instituten i Rom och Athen.

Avhandlingsprojekt: Geographies of archaeological knowledge production 1870-1910