Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anna Gunnarsson

Fakultetssekreterare

Utbildningsvetenskapliga
fakultetskansliet
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen A Utsikten
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anna Gunnarsson

Arbetsuppgifter/ansvarsområden Jag är administrativt stöd till fakultetsstyrelsen och dekanens prefektråd. Jag samordnar inkommande ärenden och remisser, och handlägger dekanbeslut. Jag samordnar fakultetens samlade årsuppföljning, är arkivsamordnare för fakultetskansliet och ansvarig för vissa webbsidor

Jag är också administrativt ansvarig för genomförande av fakultetens val.