Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Siluetter av människor som rör sig
Länkstig

Webbseminarium om forskning inom socialt hållbar transportplanering

Publicerad

Nätverket Socialt hållbar transportplanering samlar och synliggör kunskap och metoder om hur transportplaneringen kan bli mer socialt hållbar. Förutom kunskaps- och erfarenhetsutbyte är ett av nätverkets mål att bygga ny kunskap genom att öka förutsättningarna för deltagarna att skapa nya utvecklings- och forskningsprojekt. Nätverket är nationellt och vänder sig till forskare samt planerare på lokal, regional och nationell nivå i offentlig verksamhet eller inom näringslivet.

Varför denna träff?

Synliggöra aktuell svensk forskning för praktiker som arbetar med att stärka det sociala perspektivet i transportplanering, samt forskare inom fältet.

Skapa en kontaktyta mellan forskning och praktik.

Synliggöra kunskapsbehov och möjliga forskningsprogram/ utlysningar.

Föreläsare

Föredrag fokuserar på resultat i publicerade eller snart publicerade verk och hålls på svenska:

Jean Ryan. Post doc, Trafik och väg vid Lunds tekniska högskola. Om äldres tillgänglighet till vardagens aktiviteter beroende på tillgång till kollektivtrafik och bil.

Ellen Lagrell. Doktorand i kulturgeografi, Göteborgs universitet. Om billösas rörlighet, med och utan bil, i olika vardagskontexter och livsfaser.

Thomas Wimark. Docent i kulturgeografi, Stockholms universitet. Om begränsningar och möjligheter i mobilitet hos nyanlända hbtq-personer.

Tanja Joelsson. Biträdande lektor i barn och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet. Om föräldrars roll och inverkan på barns mobilitet.

Isak Rubensson. Verksam inom Region Stockholm samt KTH. Om rättviseperspektiv inom kollektivtrafikplanering med fokus på taxesystem.

Karin Winter. Verksam inom Trafikverket och doktorand på KTH. Om diskurser inom transportplanering som bidrar till att förminska betydelsen av sociala skillnader.

Preliminärt program

08.30 - 08.40 Inledning

08.40 - 11.00 Föredrag, inklusive pauser

11.00 - 11.40 Dialog om kunskapsbehov

11.40 - 11.50 Catharina Norberg (Energimyndigheten), Anna Wall (Vinnova), och Jon Loit (Formas) berättar om kommande program/utlysningar

11.50 - 12.00 Avslut

Anmälan

Anmäl dig här senast 22 mars.

Därefter skickas länk till webbseminariet och ytterligare information.

Nätverket Socialt hållbar transportplanering

Här hittar du mer information om Nätverket Socialt hållbar transportplanering