Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Visualisering som vi känner den är död

Institutionen för tillämpad IT stod 12-13 juni som värd för SIGRAD, (Swedish Computer Graphics Association) en årlig konferens om datagrafik, visualisering och människa-dator interaktion. Chalmersalumnen Niklas Elmqvist , Assistent Professor vid Purdue University, USA var en av fyra keynote speakers och menade att visualisering som vi känner den är ”död”.
– Det är dags för en ny definition och förståelse av visualisering säger Niklas Elmqvist.

Den två dagar långa konferensen innehöll bland annat diskussioner, seminarier och paper sessions. Fyra speciellt inbjudna talare fokuserade var sitt tema. Niklas Elmqvist fokuserade i sitt tal på framtiden och menade att den omfattande teknikutvecklingen gör att vi måste se på visualisering på ett nytt sätt.

Människans syn och möjlighet till visuella intryck har under lång tid utvecklats. Tidigt använde vi målningar för att berätta historier och åskådliggöra viktiga händelser. Från tidiga grottmålningar i södra Europa via de första kartorna till dagens visualiseringar av komplex information inom olika områden som medicin, geografi och datavetenskap har behovet av att visa och åskådliggöra information för andra funnits så länge det har funnits människor. Niklas Elmqvist berättar om en av de mer kända och tidigaste användningarna av visualisering som skedde i London för att förstå, lokalisera och visa hur kolera spreds i staden genom drickvattnet.

Visualisering som vetenskaplig disciplin

Visualisering blev erkänt som vetenskaplig disciplin för ungefär 25 år sedan, och sedan dess har forskarkåren varit relativt enad om definitionen och betydelsen av vad visualisering betyder. Enkelt förklarat innebär visualisering ett åskådliggörande av komplexa, flerdimensionella, sammanhang genom uttryckssätt som anpassats för människans synsinnen. Visualisering kan ske genom bilder, diagram och animeringar. En mer akademisk definition lyder: the use of computer-supported interactive, visual representations of (abstract) data to amplify cognition.

Enligt Niklas Elmqvist (bilden) är det nu dags att lägga nuvarande definition(er) av visualisering bakom oss och titta framåt. Anledningen är lika enkel som självklar: teknikutvecklingen har gjort oss alla bärare av stora mängder data. Användandet av data är inbäddat i hela vårt liv då vi använder datorer, plattor och smarta telefoner dygnet runt, året om både i jobbet och i hemmet på fritiden. Detta har gjort oss till bärare av stora mängder data och därför måste vi ha en ny definition om vad visualisering betyder. För vad ska vi göra med all data och information, frågar han.
– Alla, från företag, organisationer och myndigheter till privatpersoner, översvämmas av data. Det är dags att vi reflekterar över vad vi ska göra med all information och få en meningsfull användning av all den. Människan kan inte ta till sig all data vi producerar, och big data is useless without big insights, säger Niklas Almqvist.

Sex områden för ny förståelse

Han har identifierat sex områden där det måste till en ny förståelse av de olika begreppen som omger visualisering: abstract data (not just spatial), interaction (not just imagery), insight (not just volume), many users (not just single), casual users (not just experts) och any device (not just computers).
– Ett enkelt exempel för att förenkla människors vardag är VisTwit, ett försök att visualisera Twitter och sammankoppla web-baserad visualisering med Twitterdiskussioner, exempelvis vid inkommande oväder och stormar kan man visa en karta om det område som det twittras om för att skapa en större förståelse och närhet. I dag är 95 procent av all världens data abstrakt och ostrukturerad, och inte spatiell och kopplad till rumsliga dimensioner, säger han och avslutar med berömt citat han modifierad för att enkelt förklara vad han menar: I hear and I forget, I see and I remember. I do and I understand (Konfucius och Niklas Elmqvist).

FAKTA
Niklas Elmqvist, ursprungligen från Umeå, doktorerade vid Chalmers 2006. Efter en post doc. i Frankrike under två år har han de senaste sex åren varit Assistant Professor vid Purdue University i USA. Från och med i höst blir han Associate Professor vid University of Maryland, USA.
Läs mer om SIGRAD 2014 (web) och se programmet här.
Läs mer om Niklas Elmqvist.

Övriga keynote speakers:
1: Opening Keynote: Albrecht Schmidt, University of Stuttgart, Germany: The World around us is the User Interfaces - From Graphical User Interfaces to Interaction with the Ubiquitous Computing.
2: Industrial Keynote: Yossi Somer, Revolutionizing a booming 3D industry, Animaze Technology AS, Oslo: The global evolution.
3: Vision Keynote: Niklas Elmqvist, Purdue University, USA: Visualization is Dead! (Long Live Visualization.
4: Closing keynote: Frédéric Vernier, South-Paris University, France. Information Visualization at Tabletops.