Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vill skapa trygga miljöer för unga gymnaster

Den 1 oktober samlades Springboard-gruppen och intressenter från gymnastik- idrotts- och barnrättsorganisationer för en heldag på Ågrenska villan. Syftet med mötet var att diskutera samarbeten för att skapa en säker miljö för barn och ungdomar inom gymnastik. Natalie Barker-Ruchti och Astrid Schubring, båda vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap sammanfattar dagen på följande vis. – Resultatet från dagens möte är en rad aktiviteter som vi kommer att integrera i en reviderad projektansökan för Springboardprojektet.

Programmet inleddes med en presentationsrunda av Springboard-gruppen och inbjudna intressenter. Därefter följde en presentation av Springboard-projektet. Dagen avslutades med diskussioner för att identifiera möjligheter till samarbetsformer och gemensamma aktiviteter.
– Vi diskuterade bland annat gymnastikorganisationernas behov av att skydda ungdomsgymnaster från alla typer av våld samt det förebyggande arbete som görs idag.

Samsyn på vikten av skydd för gymnaster

Dagen resulterade i många konkreta förslag till samarbete.
– Det handlar om att hitta forskningsaktörer, skapa samarbete för att kontakta gymnastikklubbar, revidera Springboard-projektets utbildningsverktyg och skapa en Springboard-kampanj.

Dagen har lett fram till en samsyn på hur viktigt skyddet av gymnaster är.
– Vi ser att det är viktigt att tidigt engagera idrottsrörelsen och barnsäkerhetsorganisationer. Vi har fått ny motivation att revidera Springboardansökan.

Springboard-gruppen reviderar nu ansökan vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap.
– Den 13 november skickar vi in den reviderade ansökan till EU Action Grant call. I mars vet vi om vi blir beviljade medel eller inte.

De deltagande intressenterna var från gymnastik- och barnrättsorganisationer i Sverige, Storbritannien, Portugal och Nederländerna.

Följande intressenter var inbjudna till mötet: Anna Adrian, Swedish Gymnastics Federation, Sweden, Adriano Castro, Gymnastics Association of the North (AGN), Portugal, Genevieve Gordon, Tactic Counsel, United Kingdom, Ola Jodal, West Sweden Sport Federation, Sweden, Pia Josephson, Swedish Gymnastics Federation, Sweden, Ana-Maria Popescu, Innovation Office, University of Gothenburg, Sweden, Elena Rosca, Portuguese Gymnastics Federation, Portugal, Emma Tengwall, Allmänna Barnhuset, Sweden, Linnea Tydén Busk, West Sweden Sport Federation, Sweden

Projektgruppen för Springboard består av: Natalie Barker-Ruchti, institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet, Claudia Pinheiro, University Institute of Maia, Portugal, Astrid Schubring, institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet, Froukje Smits, University Institute of Maia, Portugal, Carly Stewart, Bournemouth University, UK

Utbildningsvetenskapliga fakulteten och Forsknings- och innovationskontoret tillhandahöll stimulansmedel till workshopen.

Kontakt:
Natalie Barker-Ruchti
Astrid Schubring

FOTO: Fanny Kuhlin