Bild
Våtmarker i skogsområde i norra Sverige
Foto: iStock
Länkstig

Våtmarksstipendiet till angelägen klimatforskning

Publicerad

Åsa Kasimir, forskare vid Göteborgs universitet, har tilldelats årets Våtmarksstipendium. Hennes forskning har fäst uppmärksamheten på dikade torvmarkers stora utsläpp av växthusgaser.

Dikade torvmarker släpper ut lika mycket koldioxid som landets alla personbilar. Genom att täppa till diken och återväta torvmarker kan man skapa ett betydelsefullt bidrag till klimatanpassningen.

Våtmarksstipendiet, instiftat 2002 av Våtmarksfonden och Ragn-Sells AB, har under 20 års tid belönat eldsjälar med olika bakgrund, men alla med samma ambition att skapa ”myllrande våtmarker” som en oas för människor och djur.  Syftet med stipendiet är att stimulera arbetet med att bevara, restaurera och sköta våtmarker.

Bild
Forskaren Åsa Kasimir
Docent Åsa Kasimir vid Institutionen för geovetenskaper har tilldelats Våtmarksstipendiet 2022.
Foto: Sverker Johansson

Alla typer av våtmarker är viktiga livsmiljöer för en mängd olika växt- och djurarter. Utöver detta är våtmarkerna som stora naturliga reningsverk. På sin väg ut till sjöar och hav bromsas vattnet upp och blir näringsfälla för främst kväve och fosfor. En annan viktig funktion är våtmarkernas förmåga att buffra vid stora och plötsliga vattenflöden samt upprätthållande av en god grundvattennivå. Sist men inte minst har våtmarkerna stort värde för vårt välbefinnande och bidrar i alla sammanhang till en mer attraktiv landskapsbild.

(Källa: Svensk Våtmarksfond)