Bild
Länkstig

Valkompassen 2022 nu lanserad

Publicerad

Vilket parti tycker mest som du? I samverkan med Aftonbladet erbjuder SOM-institutet ökad kunskap och lite stöttning inför höstens val.

Valkompassen 2022 är en tjänst för dig som vill se vilka partier som har liknande åsikter som du själv har. Svara på 30 politiska sakfrågor och jämför dina svar med den officiella hållningen hos våra åtta riksdagspartier, och lär dig mer om svensk politik på kuppen.

Valkompassen 2022 ges ut av Aftonbladet, och har tagits fram i samverkan med SOM-institutet och politiksajten Altinget. En expertgrupp vid SOM-institutet har ansvarat för att ta fram frågorna, men också för att fastställa partiernas positioner.

Läs mer om SOM-institutets roll i arbetet med Valkompassen 2022

 

Hur använder jag valkompasser på bästa sätt?

Bild
Profilbild Johan Martinsson
Johan Martinsson, föreståndare för SOM-institutet
Foto: Anna von Brömssen

Valkompasser hjälper dig att se hur nära du står de olika partierna i vissa politiska frågor, men resultaten bör inte nödvändigtvis ses som en rekommendation för vad du ska rösta på i höst. Valkompasser täcker inte in alla sakfrågor och tar inte heller hänsyn till andra faktorer som vi vet spelar in i valrörelser, såsom förtroende för partiföreträdare eller förväntningar kring mandatfördelning.

– Valkompasser fungerar mer som fingervisningar om vilka partier man står närmast och sedan får man gärna läsa lite mer om de partierna och fråga sig om det låter vettigt. Men de kan fortfarande vara jättebra verktyg, särskilt för de som inte är så politiskt insatta, säger Johan Martinsson, föreståndare för SOM-institutet, i en intervju med Aftonbladet.

Gå till Valkompassen 2022

Datahantering

Deltagande i Valkompassen 2022 sker helt anonymt och inga IP-adresser sparas. Resultaten på frågorna och matchningen med de olika partierna är det bara du själv som kan se.

Läs mer om hur Valkompassen hanterar dina data