Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Valkadaverforskning genom undervattenskamera

Publicerad

I fredags sänktes en långfenad grindval utanför en av kamerorna vid UndervattensObservatoriet på Kristineberg. Valen, som är tre meter lång, spolades upp utanför Kungälv i september och hittades av en privatperson som rapporterade in den till Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Långfenad grindval, Globicephala melas, är en av de lite större delfinarterna som oftast uppehåller sig på djupare vatten längre ut i Nordsjön. Det är en val som lever i flock och som äter mindre fiskar samt bläckfisk, och det är i jakt på dessa som de ibland kommer längre in mot kusten. Exemplaret som nu ligger framför kameran hittades vid ön Trälen utanför Kungälv. Den rapporterades in till Göteborgs Naturhistoriska Museum via nätverket valar.se och transporterades sedan till Kristineberg för att sänkas ned på tre meters djup framför  UndervattensObservatoriet.

Delar av UndervattensObservatorietSchematisk illustration av UndervattensObservatoriet på Lovéncentret Kristineberg – med forskningsstation, teknikbod och fyra typer av kameror och riggar på botten.

UndervattensObservatoriet vid Kristineberg är ett samarbete mellan Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg och Lovéncentret. Det finns just nu tre kameror i vattnet utanför Kristineberg som kontinuerligt sänder live på  internet från grunda bottnar i Gullmarn. Observatoriet startades 2007 och syftet är att ge allmänhet och forskare direkt tillgång till livet under ytan. Videoströmmarna har även visats på publika akvarier, till exempel på Sjöfartsmuseet Akvariet samt Natural History Museum i Storbritannien.

Den långfenade grindvalen är en del av ett forskningsprojekt som undersöker specialiserade organismsamhällen som utvecklas på skeletten av döda valar. Exempel på sådana är de så kallade "benätar-maskarna" och en vanlig art är Osedax mucofloris. Dessa havsborstmaskar bosätter sig i valskelettet, men de saknar helt mun och matsmältningsapparat. Istället får de näring från att leva i symbios med bakterier som bryter ner de energirika oljor som finns i valbenen. I Sverige leds denna forskning av Thomas Dahlgren, och gruppen har tidigare studerat sänkta valkadaver på 125 och 30 meters djup i Kosterfjorden utanför Lovéncentret Tjärnö.

Länk till undervattensobservatoriet

Här kan du rapportera in om du sett en val! (död eller levande)