Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Välbesökt seminarium om tilliten i EU vid ett vägskäl

Publicerad

På eftermiddagen den 21 februari 2017 bjöd CERGU in till bokseminarium om årets upplåga av Europaperspektiv med titeln ”Tilliten i EU vid ett vägskäl”. Runt 80 åskådare närvarade när fyra utav bokens författare presenterade sina respektive kapitel.
Först ut var Bo Petersson, vars kapitel i boken handlar om EU:s östutvidgning ur ett efterhandsperspektiv. I ljuset av de senaste årens auktoritära tendenser i framförallt Ungern och Polen påminde Petersson om vikten av att upprätthålla EU:s kärnvärden gentemot de växande populistiska krafterna i Europa. Katarzyna Jezierska agerade kommentator och bidrog bl.a. med funderingar kring civilsamhällets roll i Östeuropa.
Linda Berg presenterade sitt kapitel om tilliten mellan medborgarna och EU:s politiska system. Med hjälp av data från bl.a. Eurobarometern visade Berg hur både den allmänna inställningen till EU och tilliten till olika EU-institutioner varierar mellan länder och över tid. Kommentator var Magnus Engelbrektsson, som med frågan ”Kan man känna tillit om man inte känner till?” framhävde vikten av kunskap om EU:s politiska system bland medborgarna.
Andreas Berghs kapitel i boken diskuterar förhållandet mellan migration och mellanmänsklig tillit inom EU. Han förklarade hur migration mellan länder med olika höga nivåer av mellanmänsklig tillit påverkar individen, och vilken roll migranters ålder spelar när det gäller tillit. Andrea Spehar kommenterade presentationen och efterfrågade mer forskning om de faktiska konsekvenser och resultat av mellanmänsklig tillit.
Dagens sista talare var Joakim Nergelius, som diskuterade de olika kriser som EU har gått igenom under de senaste åren, såsom flyktingkris, Storbritanniens förestående utträde ur EU, risk för grekisk statsbankrutt och nya utmaningar i relationen till Ryssland. På grund av en bred misstro mot EU bland befolkningen anser Nergelius att EU befinner sig i en värdekris som EU:s mer liberala stater borde åtgärda genom att använda EU-fördragens olika mekanismer. I samtalet med kommentator Anna Wallerman kom de bland annat in på frågor om juridikens roll som hot mot eller väktare av demokratin, och högerpopulismen som motkraft till de värden som den Europeiska integrationsprocessen bygger på.
Seminariet avslutades med frågor från publiken, som besvarades av hela författar- och kommentatorspanelen. CERGU vill rikta ett stort tack till alla talare och deltagare, och framför allt till Katarina Leppänen, som agerade moderator för seminariet.
 

Det har även skrivits om seminariet på Bohusläningens ledarblogg. Klicka här för att komma till blogginlägget av Karl af Geijerstam.