Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Valaffischens betydelse i valkampanjer

Valaffischer har använts i mer än hundra år och är fortfarande en central del av valkampanjer runt om i världen. Trots detta har få studier hittills gjorts av dess betydelse inom politisk kommunikation.

BokomslagAntologin Election Posters Around the Globe är den första boken där olika länders erfarenheter undersökts. Forskarna har analyserat affischer från fem kontinenter, till exempel från länder som USA, Frankrike, Sverige, Storbritannien, Polen, Indien, Malaysia, Sydafrika, Chile och Mexiko. Språkbruk, budskap, design och syfte skiljer sig både geografiskt och över tid, men trots att många nya digitala kanaler tillkommit som skulle kunna konkurrera ut affischen som kommunikationsmedel har det visat sig att de fortfarande har stor betydelse i valkampanjer i många länder. Det finns också skäl att tro att valaffischen även i framtiden kommer att spela en roll. I boken tar forskarna även upp teoretiska och metodologiska aspekter på att studera valaffischers design, innehåll och publikens mottagande.

Election Posters Around the Globe
Redaktörer: Christina Holtz-Bacha och Bengt Johansson

Från JMG deltar utöver Bengt Johansson även forskarna Nicklas Håkansson och Orla Vigsö.