Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vad kännetecknar dagens moderna kommuner?

Publicerad

I nyutgåvan av boken Moderna kommuner besvarar Stig Montin, professor vid Göteborgs universitet och Mikael Granberg, docent vid Karlstads universitet denna fråga. De lyfter bland annat fram tre trender som har påverkat utvecklingen av våra svenska kommuner från 2006 och framåt; privatiseringen av den offentliga verksamheten, granskningssamhällets utveckling och synen på medbogaren som medskapare.  

 

Boken riktar sig främst till tjänstemän och politiker inom offentlig sektor samt till universitets- och högskolestudenter.

- Jag föreläser ofta med utgångspunkt från boken och den skapar i flera fall igenkänning hos politiker och tjänstemän inom kommunal verksamhet. Boken är också en bra utgångspunkt för omvärldsreflektion och problematiserande av den egna verksamheten, säger Stig Montin professor vid Förvaltningshögskolan.

Privata utförare allt vanligare

Tidigare var privata utförare av kommunal verksamhet vanligast inom den tekniska delen av kommunerna, men under de senaste åren har även de mjuka delarna i högre utsträckning privatiserats, så som skola, vård och omsorg. En bolagisering har också skett och delar av verksamheten har på så sätt gjorts mer självständiga.

- Att marknad är bra, är en av idéerna som tydligt avspeglas i hur svenska kommuner styrs. Det märks inte minst genom att medborgaren ses som konsument och att vi fått fler privata utförare, säger Stig Montin.

Fokus på granskning och kvalitet

Granskning av den kommunala verksamheten är en annan aspekt som påverkat styrningen av kommunal verksamhet under de senaste åren.

- Man brukar prata om granskningssamhället, där insynen i verksamheten ses som väsentlig för att upprätthålla god kvalitet. Granskningen ses inte minst som viktig för att du som medborgare ska kunna göra ett aktivt val av exempelvis skola eller äldreomsorg, säger Stig Montin.

Medborgaren som medskapare

I dagens moderna kommuner ses medborgaren i flera fall som medskapare av den kommunala verksamheten. Du erbjuds som medborgare att vara med vid beslutsprocesser och en föreställning finns om medborgaren som en rationell konsument.

- Att se medborgaren som medskapare innebär en riskspridning. Där kommunerna till viss del fördelar ut riskerna från kommunen till medborgarna, eftersom de haft möjlighet att vara med i beslutsprocessen, säger Stig Montin.

Vad kan politiker och tjänstemän i kommunal verksamhet lära av den forskning som presenteras i boken?

- Att tänka efter före och vrida och vända på saker. De bör ställa sig frågan: Vad kan konsekvenserna bli av att göra på detta sätt? Jag tror det är viktigt att inte allt för starkt styras av sin ideologiska inriktning, utan reflektera över vilka praktiska konsekvenser ett beslut får, säger Stig Montin.