Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vad kan vi lära av kunskapsintensiva innovativa företag?

Publicerad

Mer än 50 personer deltog i ett seminarium om extremt entreprenörskap. Tre ledande forskare gav olika perspektiv på kunskapsintensivt innovativt entreprenörskap (KIE) i en digital och kreativ ekonomi och ingick tillsammans med Lars Hjälmered, riksdagsledamot samt ordförande för Näringsutskottet och Anna Nilsson-Ehle, ordförande för Sveriges innovationsbyrå, Vinnova i expertpanelen.

Kunskapsintensiva innovativa entreprenöriella förtag utmanas av snabba förändringar inom teknik och ekonomi. De utvecklar och kombinerar avancerad kunskap inom olika områden för att bland annat kunna skapa nya produkt- och tjänsteinnovationer för att öka konkurrenskraften. Den här typen av entreprenörskap finns i hela ekonomin och är viktig för att förnya den, samt för att skapa socialt värde och nya arbetstillfällen.

Lars Hjälmered, Elmar Konrad, Astrid Heidemann Lassen, Maureen McKelvey, Anna Nilsson-Ehle
Lars Hjälmered, Elmar Konrad, Astrid Heidemann Lassen, Maureen McKelvey, Anna Nilsson-Ehle. Foto: Magnus Aronsson

Talarna var Astrid Heidemann Lassen, lektor på Aalborg University, Danmark, Elmar Konrad, professor på Mainz University of Applied Sciences, Tyskland, och Maureen McKelvey, professor på Institutet för innovation och entreprenörskap, Göteborgs universitet.

Maureen McKelvey jämförde KIE-företag inom den kreativa och tillverkande industrin. Företagen har fler kvinnliga entreprenörer med hög utbildning, men de skapar mest innovationer inom tjänstesektorn och tenderar att inte växa i samma takt som inom andra sektorer. KIE-företag är mycket beroende av deras ekosystem, som stora företag och universitet, för att utveckla långsiktiga kunskapsrelationer. Elmar Konrad diskuterade hur kreativa företag måste balansera kommersiella påtryckningar med konstnärligt uttryck. Han betonade att kreativa och skapande utbildningar borde innehålla kurser i entreprenörskap. Baserat på en undersökning av ca 4000 KIE-företag visade Astrid Heidemann Lassen att patent inte är viktiga eftersom den processen är för långsam i den digitala ekonomin. Istället visade hon att KIE-företag stimulerar digital disruption och hur de initierar förändringar över hela ekonomin.

Presentationerna följdes av en paneldiskussion, där Magnus Aronsson från Esbri var moderator. Panelen diskuterade det svenska utbildningssystemet och hur samhället kan hjälpa kunskapsintensivt innovativt entreprenörskap att utvecklas. Lars Hjälmered poängterade att det behövs mer kunskap inom politiken. Han menar att det finns ett antal frågor att agera på, exempelvis hur vi fyller kompetensbehoven och vad politiken kan göra för att driva på utvecklingen. Anna Nilsson-Ehle lyfte fram vad hon anser vara en nyckelfråga: Hur kan vi ställa om till en hållbar utveckling? Hon betonade vikten av relationer och allianser, samt att tillhandahålla god utbildning utifrån de behov som finns. Transporter och mobilitet behöver fungera på ett så optimalt sätt som möjligt. Det är också viktigt att vara anpassningsbar för att snabbt kunna haka på möjligheter.

- Det var väldigt inspirerande och motiverande att se att det var så högt tryck från industrin – både från entreprenörer och intraprenörer – att komma och lyssna på vad ledande forskare vet idag om KIE företag. Jag ser mycket fram emot framtida seminarier! säger Viktor Ström, doktorand på Institutet för innovation och entreprenörskap.

Seminariet var en del i den öppna seminarieserien som Estrad som ESBRI har organiserat i Stockholm under många år. Den 11 november arrangerades konceptet till Göteborg i samarbete med Institutet för innovation och entreprenörskap (IIE) vid Göteborgs universitet. Ämnet är viktigt för IIE och Erik Gustafsson försvarade sin doktorsavhandling tidigare i veckan om KIE-företag inom den svenska modeindustrin. Länk till doktorsavhandlingen “Fashioning a Knowledge Intensive Entrepreneur?”.

På ESBRIs web-TV kan du titta på evenemangets film.

I Esbris blogg kan du läsa mer om vad som diskuterades.