Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vad händer med feminismen när genuskonsulterna tar över?

Publicerad

Idén att jämställdhet och genustänk kan skapa ökad lönsamhet är i dag populär inom näringslivet. Experthjälp anlitas inom allt från produktdesign till att skapa mer jämställda organisationer. I takt med detta vänder sig allt fler feminister till marknaden i stället för till staten för att driva jämställdhetsarbete. Men vad händer med idéer om jämställdhet och genus när de möter vinstintresse och marknadslogik? Det har Magdalena Petersson McIntyre, forskare på Centrum för konsumtionsvetenskap fått 2,7 miljoner kronor från Riksbanken för att studera.

Genom att studera företag som säljer konsulttjänster inom jämställdhetsområdet undersöks vad som händer med vår förståelse av genus, jämställdhet och normkritik när de blir till kommersialiserbara kunskaper som säljs på en marknad. I studien analyseras även hur en marknad för genus och jämställdhet skapas, görs till en affärsidé, samt hur kunskap om dessa frågor säljs.

I projektet görs intervjuer med personal samt observationer av det dagliga arbetet i företagen. Studien omfattar både djupare analyser av några utvalda företag samt en bredare överblick av sektorn i stort. Cirka 10-20 företag kommer att ingå i studien.

En risk är att jämställdhetsarbete som inte är lönsamt blir svårare att driva.

Varför rör sig feminism mot marknaden?
– Man kan se det som ett uttryck för nyliberala diskurser. Det är en del av samhällsutvecklingen där idéer om en svag stat och individens valmöjligheter är starka. En stark strömning är att jämställdhetsfrågor gynnas av att de drivs på marknaden och att jämställdhet är bra för ekonomin och tillväxt, säger Magdalena Petersson McIntyre.

Vad kan då eventuellt hända med feminism när den drivs på marknaden?
– Det är det jag ska studera, men jag har tidigare sett (i projektet All Aboard) att genus blir mindre av en analytisk kategori till ett faktum som beskriver skillnaden mellan män och kvinnor. Det ses som självklart att män och kvinnor är olika, har olika preferenser och att man måste se kvinnors perspektiv. En annan risk är att jämställdhetsarbete som inte är lönsamt blir svårare att driva.

Hur ser marknaden för de här tjänsterna ut?
– Det är en växande sfär och man kan tydligt se att företag efterfrågar mer och mer av den här typen av tjänster. Något som upprepas i dag är att jämställdhet är bra för affärerna. Det sättet att tänka blir mer vanligt.

Varför är det här viktigt att studera?
– För genusforskningen är det viktigt att förstå vad det betyder för jämställdhet att vara en del av den kommersiella sfären och hur jämställdhet och genus omvandlas i samspelet med marknaden. Projektet bidrar på så vis till kunskap kring vad kommersialisering gör med förståelser av vad genus är.

Projektet heter Marknadsfeminism – kommersialisering av genus och jämställdhet, och pågår under tre år.

Kontakt:
Magdalena Petersson McIntyre, 031-786 56 68, magdalena.petersson-mcintyre@cfk.gu.se