Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto från precisionsmedicin i hälso- och sjukvården
Genom genetiskt individanpassad diagnostik och behandling kan fler patienter snabbare få rätt diagnos och vård.
Foto: Matton images
Länkstig

Utökad statlig satsning på forskning och tillämpning av precisionsmedicin

Publicerad

Vinnova satsar ytterligare 36 miljoner kronor på den nationella kraftsamlingen Genomic Medicine Sweden, ett positivt besked för GMC Väst och övriga regionala centrum i landet. Syftet är att bidra till fortsatt införande av precisionsmedicin i vården och att främja nya forsknings- och innovationssamarbeten mellan akademi, näringsliv och vård.

Bild
Agneta Holmäng, professor och dekan på Sahlgrenska akademin.
Foto: Thomas Johansson

Genomic Medicine Sweden (GMS) är en nationell satsning som sedan 2018 arbetar med forskning och utveckling av gensekvensbaserad diagnostik samt införande av de nya metoderna i hälso- och sjukvården, för att möjliggöra en mer individanpassad vård.

Genom genetiskt individanpassad diagnostik och behandling kan fler patienter snabbare få rätt diagnos och vård. Införande pågår för diagnostisering av cancer och sällsynta ärftliga sjukdomar, och flera nya metoder är under utveckling för diagnostisering av folksjukdomar såsom diabetes, astma och hjärt-kärlsjukdom.

GMS arbetar även med diagnostisering av multiresistenta bakterier och virus och deltar i den nationella strategin för testning av SARS-CoV-2.

 

Stöd för vård och forskning

Bakom initiativet står landets medicinska fakulteter tillsammans med sju regioner, i samarbete med näringslivet och SciLifeLab, en nationell akademisk centrumbildning inom life science. Regionala genomcentra har etablerats i de sjukvårdsregioner som ingår i samarbetet, med uppgift att koordinera införandet av nyutvecklade metoder i sjukvården i hela landet och att bistå med stöd till forskningen.

I Göteborg etablerades GMC Väst 2019, som ett led i att stärka samarbetet mellan Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och SciLifeLab, inför implementering av storskalig genomik i sjukvården.

Strategiskt viktig satsning

– Det här är mycket glädjande nyheter, som visar styrkan i en nationell kraftsamling, och ger GMS en möjlighet för Sverige att inta en internationell tätposition inom precisionsmedicin. Den genetiska verksamheten är strategiskt viktig och prioriterad för både sjukhuset och akademin, säger Agneta Holmäng, professor och dekan på Sahlgrenska akademin. Hon fortsätter:

– Vårt regionala centrum, GMC Väst, har en viktig roll i detta och bidar även nationellt med flera viktiga delar som exempelvis att spara all genomikdata men även tillhandahålla beräkningskapacitet för både sjukvård och universitet i Sverige.

Vinnova är med och finansierar samarbetet och skjuter nu till 36 miljoner kronor till GMS för 2020-2021. Finansieringen ska bidra till fortsatt införande av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården och främja nya forsknings- och innovationssamarbeten mellan näringslivet, vården och akademin. Deltagande parter i satsningen medfinansierar med sammanlagt 52 miljoner kronor.

GMS: Genomic Medicine Sweden

GMC Väst: Genomiskt medicincentrum Väst